Christus Koning

 

Feestdag: 24 november 2024

In de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus wordt het feest van Christus, Koning van het heelal, gevierd op de laatste zondag van oktober, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar.
We zijn op de grens. Een weekend later zitten we al in het volgende kerkelijk jaar en in de Adventtijd. En dan leven we alweer toe naar kerstmis.

Men viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God.

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea.

De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal' benadrukt de rol van Jezus als heerser van de schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde, waarin de mens onderworpen was aan de macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden verheven tot een schepsel dat de eeuwige heerlijkheid zal mogen genieten.