Heilige Beatrice van Silva

1424 - 1490
Het blauwe scapulier van de onbevlekte ontvangenis

Feestdag: 17 augustus (1 september door de Franciscaanse Orde)

Ook bekend als Beatriz da Silva y de Menezes en (in het Portugees) als Beatriz de Menezes da Silva

De heilige Beatrice da Silva Menezes werd geboren in Ceuta, Portugal, in 1424. Ze was de dochter van de graaf van Viana en de zus van de heilige Amedeus van Portugal. Ze bracht het grootste deel van haar leven door als hoveling aan het koninklijk hof van prinses Isabel en vergezelde haar naar Castilië toen ze trouwde met Jan II van Castilië. Uiteindelijk werd ze het hofleven beu en ging ze het cisterciënzer klooster in de stad Toledo binnen en wijdde de rest van haar leven aan God.

Rond 1484, toen ze 60 jaar oud was, verliet Beatrice de cisterciënzers en stichtte de Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Met de hulp van koningin Isabel, die de start van de nieuwe orde financierde, vestigde Beatrice een huis nabij de stad Toledo in het kasteel van Galliana, en bracht de laatste zes jaar van haar leven door met de vrouwen die zich bij de orde voegden.

Ze stierf op 1 september 1490 in Toledo. Na de dood van Beatrix gaf kardinaal Cisneros de zusters de heerschappij van Sint-Clara (Benedictijnen). De heilige Beatrice da Silva Menezes werd in 1926 zaligverklaard door paus Pius XI en in 1976 heiligverklaard door paus Paulus VI. Het leven van St. Beatrice herinnert ons eraan hoe belangrijk het voor ons is om altijd open te staan voor Gods plannen in ons opzicht, en te bidden dat zijn wil geschiedt.

Bescherming: gevangenen

Het blauwe scapulier

Het blauwe scapulier is ontstaan in Spanje en is verbonden met de persoon van Sint Beatrice da Silva Menezes.
Een van de vereisten van de leefregel voor deze orde van de Onbevlekte Ontvangenis was het dragen van het scapulier (het blauwe scapulier) onder het witte habijt van de orde. De groeiende populariteit van deze vorm van toewijding aan Maria onder de gelovigen moedigde de conceptionistische zusters aan om de Heilige Stoel te benaderen met het verzoek om speciale aflaten en privileges voor al degenen die hun scapulier vroom droegen.