Barmhartigheidszondag (Beloken Pasen)

7 april 2024

Met Barmhartigheidszondag (Beloken Pasen) wordt de paasweek, acht dagen vanaf Pasen, afgesloten. De kerk gaat over tot de orde van de dag. In het jaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Deze zondag wordt ook wel “dominica in albis”, “witte zondag” genoemd. Deze uitdrukking verwijst naar de witte gewaden waarmee de pasgedoopten na het ontvangen van het doopsel werden bekleed en waarin zij gekleed waren gedurende het hele paasoctaaf. Het was het teken van de onschuld die zij verkregen hadden door het doopsel krachtens het sacrament dat van zonden zuivert en de volkomenheid van het nieuwe leven in genade en geloof herstelt.

In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd. Beloken Pasen mag niet verward worden met paasmaandag (= tweede paasdag). Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan Zuster Faustina werd doorgegeven. 

Link naar Faustina Kowalska