De Heilige Apostel Paulus

Feestdag: 25 januari

Toen Saulus onderweg naar Damascus was om gevluchte volgelingen van Christus te arresteren, ‘omscheen hem een licht vanuit de hemel’. Nadat hij op de grond was gevallen, ‘hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ Christus gebood Saulus, die na het visioen blind was geworden, om naar Damascus te gaan en op verdere instructie te wachten.
Na drie dagen blindheid werd Saulus bezocht door de discipel Ananias, die zijn gezichtsvermogen herstelde.
Daarop bekeerde hij zich tot het christendom en nam de naam Paulus aan.

Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen.

Judas Iscariot, die Jezus verried, werd vervangen door Mattias. Sommige Bijbelleraren zien Mattias als een “ongeldig” lid van de twaalf apostelen en geloven dat God de Apostel Paulus had gekozen om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.

In Jeruzalem werd hij wegens godslastering door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Hij stierf door het zwaard in Rome.