Heilige Agnes van Rome

 292 - 304

Feestdag: 21 januari

Ook bekend als Agna, Inès of Oanez

De heilige Agnes was een lid van de Romeinse adel, geboren op 28 januari 292 in Rome, Italië en opgegroeid in een christelijk gezin. Haar naam betekent "puur" in het Grieks en "lam" in het Latijn. Ze was een mooie maagd die alle vrijers afwees en verklaarde dat ze geen andere echtgenoot kon hebben dan Jezus. Veel jonge mannen wilden met haar trouwen. Ze zei dat dit een belediging zou zijn voor haar hemelse Echtgenoot, dat ze haar gewijde maagdelijkheid intact zou houden, de dood zou accepteren en Christus zou zien. Ze leefde als christen in de tijd van de vervolgingen van keizer Diocletianus en werd voortdurend bedreigd met marteling en dood.

Onder degenen die ze weigerde was de zoon van de prefect Sempronius. Deze prefect wenste dat Agnes met zijn zoon zou trouwen, en bij de tweede weigering van Agnes meldde hij haar bij de autoriteiten als een christen en veroordeelde haar tot de dood. De Romeinse wet stond de executie van maagden niet toe. Volgens legendes werd ze in een bordeel gegooid, waar haar zuiverheid op wonderbaarlijke wijze werd bewaard. De enige man die probeerde haar te schenden was de zoon van de prefect. Hij werd blind, maar de heilige Agnes genas hem met gebed. De prefect hoorde wat er met zijn zoon was gebeurd en rende naar het bordeel, waarbij hij Agnes beschuldigde. Hij wilde Agnes dan laten gaan, maar uit angst om verbannen te worden, plaatste hij een luitenant in zijn plaats die eerst probeerde Agnes te doden door een vuur dat haar geen kwaad deed, en haar uiteindelijk met een zwaard doodde. Ze werd een martelaar op 12-jarige leeftijd. Zij overleed op 21 januari 304 in Rome, Italië.

Agnes ligt begraven naast de Via Nomentana in Rome. Er wordt gezegd dat haar executie veel Romeinen schokte en hielp een einde te maken aan de vervolgingen. Kort na haar dood werd Agnes een favoriete heilige. Een van de dochters van keizer Constantijn bouwde een kerk op de plaats van het graf van Agnes. De wol van twee lammeren wordt gezegend in de Sint-Agneskerk in Rome. Deze wol wordt vervolgens geweven in het pallium (stola van witte wol) dat de paus draagt ​​en aan aartsbisschoppen geeft als een symbool van hun respectieve jurisdictie. Haar maagdelijkheid en heldendom zijn beroemd, en haar naam komt voor in het gebed "Nobis quoque peccatoribus" in de Canon van de Mis.

Patrones van kinderen, jonge meisjes en maagden, van verliefden en verloofden; zij is beschermheilige van de kuisheid en van meisjestehuizen; van hoveniers en tuinlieden; en zij is de ordeheilige van de trinitariërs.

Gebed tot de heilige Agnes van Rome

Vader in de hemel,
Help mij om het voorbeeld van de Heilige Agnes na te volgen. Help mij om net zoals zij het verlangen te hebben om alles volgens Uw wil te doen en om de zuiverheid boven alles te bewaren.
Geef mij kracht wanneer ik verleid word, en berouw wanneer het mis gaat.
Help mij om echte christelijke vrienden te vinden die mij bemoedigen en sterken om U te volgen en om een veilige plaats in Uw Kerk en de Sacramenten te vinden.
Begeleid mij naar het bruiloftsmaal in de eeuwigheid om samen met de heiligen verheugd te zijn over U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.