Ofiarowanie Pana

 

Święto: 2 lutego

W to święto obchodzone jest zarówno Ofiarowanie Jezusa w Świątyni, jak i Oczyszczenie Maryi wymagane przez Prawo Mojżeszowe czterdzieści dni po urodzeniu dziecka.

Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego, zwane też Candlemas od zwyczaju używania zapalonych świec. We wczesnym Kościele obchodzono je często 14 lutego, 40 dni po Objawieniu Pańskim, zgodnie z praktyką obchodzenia Bożego Narodzenia w tym dniu na Wschodzie. Wśród prawosławnych znany jest jako Hypapante („Spotkanie” Pana z Symeonem).

Modlitwa wiernych – święto Ofiarowania Pańskiego

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.
Módlmy się za Kościół święty. Prowadź go, Panie, drogą światłości na spotkanie nadchodzącego Pana.
Módlmy się za tych, którzy swoje życie w całości oddali Bogu. Objawiaj, Panie, osobom konsekrowanym swoje zbawienie na drogach ich życia.
Módlmy się za chorych i konających. Przenikaj, Panie, mroki ich cierpienia.
Módlmy się za rodziny. Spraw, Panie, aby potrafiły ofiarować Tobie swoje najważniejsze sprawy.
Módlmy się za wszystkich zmarłych (a szczególnie za śp. N.). W dniu Matki Bożej Gromnicznej bożemu miłosierdziu polecamy także ofiary klęsk żywiołowych.
Módlmy się za nas samych. Daj nam, Panie, niosąc Ciebie braciom dojść do światłości bez końca.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.