Ewangelie gnostyckie

W grudniu 1945 roku arabski rolnik dokonał odkrycia archeologicznego w Górnym Egipcie, w pobliżu miasta Nag Hammadi na Dżabal al-Tarif, górze przypominającej plaster miodu, na której znajduje się ponad 150 jaskiń.

W kamiennych słojach odnaleziono pięćdziesiąt dwa egzemplarze starożytnych rękopisów, tak zwanych Ewangelii gnostyckich. Znaleziono je w 13 oprawionych w skórę kodeksach papirusowych (księgach rękopiśmiennych). Zostały napisane w języku koptyjskim i stanowiły część biblioteki klasztornej.

Termin ewangelie gnostyckie odnosi się do szeregu pism gnostyckich, których tytuł zawiera słowo ewangelia. Wszystkie te pisma są znane w koptyjskim tłumaczeniu oryginalnego tekstu greckiego, który zaginął. Niektóre fragmenty greckie są znane tylko z dwóch z tych pism.

W grudniu 1945 roku arabski rolnik dokonał odkrycia archeologicznego w Górnym Egipcie, w pobliżu miasta Nag Hammadi na Dżabal al-Tarif, górze przypominającej plaster miodu, na której znajduje się ponad 150 jaskiń.
W kamiennych słojach odnaleziono pięćdziesiąt dwa egzemplarze starożytnych rękopisów, tak zwanych Ewangelii gnostyckich. Znaleziono je w 13 oprawionych w zawietrzną papirusowych kodeksach (księgach pisanych ręcznie). Zostały napisane w języku koptyjskim i stanowiły część biblioteki klasztornej.

Termin ewangelie gnostyckie odnosi się do szeregu pism gnostyckich, których tytuł zawiera słowo ewangelia. Wszystkie te pisma są znane w koptyjskim tłumaczeniu oryginalnego tekstu greckiego, który zaginął. Niektóre fragmenty greckie są znane tylko z dwóch z tych pism.

Gnostycyzm był (i nadal jest) teozofią składającą się z wielu składników. Okultyzm i wschodni mistycyzm mieszały się z astrologią i magią. Zbierali wypowiedzi Jezusa dostosowane do własnej interpretacji (jak w „ewangelii” Tomasza) i proponowali swoim wyznawcom alternatywną i konkurencyjną formę chrześcijaństwa.

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza niemal na pewno zostały napisane w latach 50-80 n.e., a Ewangelie Jana w latach 80-100. Listy apostoła Pawła, których przesłanie koresponduje z tymi Ewangeliami, pochodzą z lat 50.-70. XX wieku.
Pisma gnostyckie powstały w II i III wieku po Chrystusie.

Faktem pozostaje, że pisma biblijne Nowego Testamentu są najstarszymi, najpełniejszymi i najbardziej wiarygodnymi opisami życia, nauk i dzieła Jezusa. Jeśli naprawdę chcesz go posłuchać, najlepiej po prostu wziąć do ręki Biblię.
Ewangelie gnostyckie znalezione w Nag Hammadi mówią:

Ewangelie gnostyckie zostały odrzucone przez Kościół katolicki.