Szűz Mária-jelenések

Béke királynője
1981 - 2019

 

Az egykori Jugoszlávia hercegovinai szívében egy ezer lakosú horvát falu fekszik, két hegy, a Krizevac és a Podbrdo lábánál. A falu ennek a nevének köszönhető, mert Medjugorje a "hegyek között" jelent. Itt, Medjugorjében, Maria 1981. június 24-től "Béke Királynőjévé" jelenik meg négy lánynak és két fiúnak, v. Pavlovic Maria, Ivankovic Vicka, Dragicevic Mirjana, Invankovic Invanka, Ivan Dragicevic és Jakov Colo.

Vannak jelenések, amelyeket elfogad és olyanok is, amelyeket nem fogad el az egyház. A jelenések hitelességét nem a pápa, hanem az illetékes területi püspök vizsgálja ki és véleményezi.

A hivatalos egyházi állásfoglalások háromféle formulát használnak a magánkinyilatkozások eredetére nézve:

  1. Megállapítható a természetfölötti eredet (constat de supernaturalitate);
  2. Nem állapítható meg a természetfölötti eredet (non constat de supernaturalitate);
  3. Megállapítható a nem természetfölötti eredet (constat de non supernaturalitate)

Az első bátorít, hogy az illető magánkinyilatkoztatását hitelesnek tartsuk (bár nem kötelez rá); a második meghagyja a szabad vélekedés jogát, de nem biztat arra, hogy a jelenség vagy üzenet isteni eredetében higgyünk; a harmadik viszont óvja a hívőket attól, hogy isteni eredetet tulajdonítsanak a szóban forgó magánkinyilatkoztatásnak.

A jelenések könyve leír egy asszonyt, aki az égen tűnt fel, "öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona" (Jel. 12.1). János evangélista látomásában nem mondja ki, hogy a jelenség Mária, Jézus anyja, azonban utal arra, hogy az asszony "fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket, és elragadták Istenhez és az ő trónjához".

A jelenések során Szűz Mária általában rövid időre és csak egyetlen vagy kevés embernek jelent meg. 

A jelenések körül Mária-kegyhelyek alakultak ki, ezek a Mária-tisztelet kiváltságos helyei, búcsújáró helyek. A Mária-kegyhelyek kialakulása a Mária-jelenéseken alapszik, ezek legtöbbjét csoportokba rendezhetjük a jelenség ismétlődései alapján:

1.Legtöbb esetben olyan fiatal tizenéves gyerekeknek jelenik meg, akik szegényes körülmények között laknak. Az is általánosítható, hogy olyan földrajzi helyekről származnak a jelenések híradásai, amelyek zsákutca falvak, vagy egy-egy ország kietlen részén az országhatárok közelében fekszenek.

2.A jelenség a legtöbb esetben imádkozást kér a látnokoktól, akik sok esetben térdepelnek előtte és a jelenés időtartalma alatt a külvilágot nem észlelik, és a külvilág sem észleli a jelenést. Példa erre a Kibehói Miasszonyunk Afrikában.

3.Csodák (például gyógyulás) Mária közbenjárására - A legtöbb Mária-jelenés után feljegyeztek csodás gyógyulásokat például Lourdes-ban, Máriagyűdön.

4.Mária kút vizében jelenik meg - Hercegszántó

5.Mária forrást mutat - Lourdes, Mátraverebély-Szentkút.

6.Vérrel Vérrel síró Mária szobrok, Győr.

7.vagy könnyel síró Máriát ábrázoló kép, festmény, szobor.- Egy meghatározott idő alatt, általában mindkét szemből, a szem két szélén lefelé folyó könnycseppek. Akita (Japán), Siracusa (Olaszország) esetében megállapították azt hogy emberi könnyek voltak, melyek egy - Mária arcát formázó - fafaragványból, gipszöntvényből jöttek ki. Magyarországon Máriapócsi ikon nevezetes erről. 2017 június 25-én a pásztói kis templomban két szobor is könnyezni kezdett. Egyik a Rosa Mystica, másik pedig a Segítő Mária szobor.

8.Szűz Mária szobrának egyik testrésze megváltozik. Például egy Fülöp-szigeteki szobor feje arra az irányba fordul el amerre nemrég földrengés volt (Bohol 2013 október 15).Alcantra város csodája. Illetve Elefántcsontparton Agbovillében történt hogy kéztartásból a mellkasára helyezte a szobor karjaithttps://www.youtube.com/watch?v=kCzbapBW_AE.

9.Egy Máriát ábrázoló festmény vagy szobor csodálatos módon, épségben megmenekül tűzvésztől - például Máriaradnai ikon -, vagy a törökök pusztításai elöl. Vagy romok alól Kazany, Esztergom, és ezáltal a hívők csodaként emlegetik az esetet.

10.Magánkinyilatkozások - Mivel egy embernek nyilatkozik meg a jelenség, így bizonyíthatósága elmarad a többi hasonló, látványosabb Szűz Mária-jelenéstől. A magánkinyilatkoztatásokban Szűz Mária beszél, tanít vagy a hit kérdéseiben összefüggésekre világít rá, vagy cselekvésre ösztönöz. Csodás Érem.

11.Csoportos kinyilatkozások - Mindenki számára látható, vagy az események maguk természetességében bizonyíthatóak, észlelhetőek - a Kairóhoz tartozó Zeitun Zeitouni Szűz Mária-jelenés kopt székesegyház felett történt jelenések, amelyek majdnem három éven át zajlottak, az időtartamuk pár perctől nyolc óra hosszáig terjedt és összességében több millió ember (köztük újságírók, tudósok, egyházi személyek) látta azokat. Az összesereglett emberek fényképeket és videofelvételeket is készítettek.. Az esemény kiválik a többi közül, mert mindenki számára látható volt, aki a helyszínre sietett, hogy saját szemével győződjön meg a jelenségről. A másik ide tartozó hely Fatima (Portugália), ahol a jelenség esőt és napcsodát jelentett be gyermek látnokokon keresztül, amit a helyszínen több tízezer különböző vallású ember átélt, megtapasztalt.

 Az utolsó üzenet,  2 december 2019.  - Mirjana Dragicevic-Soldo


"Kedves gyermekeim, amikor rád nézek, akik szeretik a Fiámat, gyengédség tele van a szívemmel. Anyai áldással áldlak téged. Anyai áldással áldom a pásztoraid is - te, aki a fiam szavait mondja. akik kezével áldják meg és annyira szeretik Őt, hogy készen állsz arra, hogy örömmel áldozzon érte, kövesse őt, aki az első Pásztor, az első misszionárius volt.
Gyerekeim, szerelmem apostolai, élni és dolgozni másokért - mindazok iránt, akiket szeretsz a Fiamon keresztül - a földi élet öröme és vigasztalása. Ha Isten országa az ima, a szeretet és az áldozat révén a szívedben, akkor az élete örömteli és tiszta. Azok számára, akik szeretik a fiamat, és akik rajta keresztül szeretik egymást, a szavak nem szükségesek. A pillantás elegendő a ki nem mondott szavak és a ki nem mondott érzések meghallgatására. Ahol a szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veled vagyunk. A fiam ismer téged és szeret téged. A szerelem hozza téged hozzám, és eszeretettel hozzád fogok jönni, és beszélni fogok neked az üdvösség munkáiról. Azt akarom, hogy minden gyermekem hitet és érezzék anyai szeretetünket, amely Jézushoz vezet. Ezért Ön, gyermekeim, bárhová is megy, a szeretet és a hit mint a szeretet apostolai sugároznak. Köszönöm."

Az utolsó üzenet, 25 november 2019.  Marija Pavlovic-Lunetti

"Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. Háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 

 Medjugorje látnokok

Balról jobbra: Ivan, Jakov, Mirjana, Ivanka, Marija