A Szentséges Szűz Mária jelenései

Az Úr Szolgálóleányától a Mennyország és a Világ Királynőjééig

A Szentséges Szűz Mária jelenései

 

 Jézusnak Mária útján!
Koronázott mennyei királynő

Római katolikus neveltetésem következtében vallom a Szentháromság titkát: Az Atyaistent, a Fiúistent (Jézus Krisztust) és a Szentlélek Úristent. Ő minden létező teremtője, és az ő hatalma minden képzelőerőnket felülmúlja. Weboldalaim információt nyújtanak Égi Édesanyánkról, Máriáról, a Mennyek Királynőjéről, minden erények Koronájáról, aki fogantatásától kezdve bűntelen volt. Különleges helyet foglal el szívemben, mivel ő vezetett engem titokzatos módon Fiához, Jézus Krisztushoz. Mária szűzi mivoltát feltétel nélkül vallom. IX. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette ki ünepélyesen a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. A dogma kihirdetése után 4 évvel jelent meg Szűz Mária Bernadette Soubirous-nak Lourdes-ban. A kérdésre, hogy ki õ, Mária így felelt: “Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás,” s ezzel megerősítette IX. Piusz által kihirdetetteket.A weboldal készítéséhez nyújtott segítségért köszönet illeti Robin fiamat.

A Szűzanya azért jelent meg nekünk, hogy figyelmeztessen bennünket. Nagyszerűek és jelentőségteljesek La Salette-ben mondott szavai: ha népem továbbra sem engedelmeskedik az Úristennek, Fiam fenyítő kezét nem tudom tovább visszatartani.” Ezzel az idők végezetére utal. A szomorú testtartás, a kiontott könnyek és e szavak mind az emberiség iránti aggodalmát és szeretetét juttatják kifejezésre. “…soha nem fogjátok tudni meghálálni nekem amit értetek tettem.” Mária azt kéri tőlünk, hogy sokat imádkozzunk, hogy az emberiséget megmentsük. Megtérésre, imára, és bűnbánatra szólít fel és a rózsafüzér imádság gazdag kegyelmeire mutat rá, kér és esdekel: “Engesztelődjetek ki Istennel.” Ezt mondja: “Azt akarom, hogy mindenki üdvözüljön, úgy a jók, mind a rosszak. Én vagyok a Szeretet Anyja, mindenki Édesanyja; mindannyian gyermekeim vagytok. Azért szeretném, ha mindenki üdvözülne. Ezért kérem, hogy az egész világ imádkozzék.

Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!

Kattintson az alábbi linkre, ahol minden, az Egyház által jóváhagyott Szűzanya-jelenést megtalál.