Święty Jan Chrzciciel

Wspomnienie: 24-ego czerwca (urodziny) – 29-ego sierpnia (śmierć)

Znany także jako: Joannes Chrzciciel, Jan Chrzciciel, Jan Zwiastun, Juan Bautista, Yahya Chrzciciel

Jan Chrzciciel jest uważany za proroka trzech religii: Chrześcijaństwa, Islamu i Mandaeanism-u. On jest zwiastunem i prekursorem Pana Jezusa Chrystusa oraz tworzy połączenie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. On jest uważany za ostatniego z proroków Starego Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu, gdzie jego historia jest opowiedziana. Jan Chrzciciel był prorokiem, który głosił nadejście Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.

On urodził się w kapłańskiej rodzinie, ale on nie został kapłanem, jak tego oczekiwano. Wszystkie cztery Ewangelie mówią, że Jan przyszedł jako prorok, aby przygotować drogę Panu Jezusowi Chrystusowi. On był synem Zachariasza, kapłana w świątyni w Jerozolimie i Elżbiety, krewnej Maryi Najświętszej, która odwiedziła ją. Pan Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel byli spokrewnieni. Ich matki: Maryja Najświętsza i Elżbieta, były kuzynkami.

Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy wcześniej niż Pan Jezus Chrystus (jako, że Zachariasz pełnił swoje obowiązki w Świątyni, anioł przyniósł mu wiadomość, że Elżbieta urodzi mu dziecko wypełnione Duchem Świętym już w łonie jego matki. Zachariasz wątpił i dlatego został niemy do momentu narodzin Jana Chrzciciela). Trzydzieści lat później, w piętnastym roku Tyberiusza Cezara, odpowiadającym temu, co my nazwalibyśmy 26 A.D., Jan rozpoczął posługę chrzczenia. On był prorokiem i podjął swoją posługę, podobnie jak kapłani, którzy rozpoczynali swoją pracę w wieku 30-tu lat, przywdziewając skórzany pas i tunikę z włosia wielbłąda, żywiąc się chlebem świętojańskim i dzikim miodem i głosząc kazania o potrzebie skruchy dla mieszkańców Jerozolimy. On nawrócił wielu i przygotował ludzi na nadejście Pana Jezusa Chrystusa.

Jan Chrzciciel znajdował w najdzikszym rejonie rzeki Jordan. Ludzie nadchodzili z każdego zakątka, a szczególnie z Judei i Jerozolimy, aby słuchać kazań Jana oraz zwrócić uwagę na jego wezwanie do skruchy za swoje grzechy i zostać ochrzczonymi. Chrzest pokazuje, że osoba chce, aby jej dawny, grzeszny charakter zaginął i był spalony oraz chce wynieść z wody nowy charakter, przebaczenie swoich grzechów oraz rozpoczęcie nowego życia i pokonywania grzechu. Ludzie, którzy zostali ochrzczeni, lękali się przekazu Jana Chrzciciela. Oni wiedzieli, że czas nadejścia Mesjasza jest bliski, jak to było zapowiedziane w proroctwach. Ludzie pytali go: "Co my powinniśmy robić?" On odpowiadał: "Ten, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność niech tak samo czyni."

Siedemset lat przed narodzinami Pana Jezusa, prorok Izajasz opisał jaki będzie Mesjasz ”jak baranek na rzeź prowadzony" jako ofiara, która zabierze nasze grzechy (Księga Izajasza: 53,7). To dlatego, kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Pana Jezusa idącego w jego kierunku, on wskazał na Niego i powiedział do swoich uczniów: "Patrzcie, Baranek Boga, który zabiera grzechy świata! On ochrzcił Pana Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, po czym odszedł i kazał swoim uczniom iść za Panem Jezusem. Jan Chrzciciel jest inną osobą niż Apostoł Jan, od którego pochodzi Ewangelia zwana Ewangelią Świętego Jana... Mówiąc o Panu Jezusie, Jan Chrzciciel powiedział: "Ja chrzciłem was wodą, ale On będzie was chrzcił Duchem Świętym".

Jan Chrzciciel publicznie upomniał Króla Heroda, za wzięcie żony jego brata Filipa, Herodiady za swoją żonę, więc Herod uwięził go. Herodiada żywiła urazę do Jana za to i bardzo pragnęła go zabić. Herod również chciał go zabić, ale jednocześnie on uważał, że Jan Chrzciciel nie jest zwykłym człowiekiem, że jest święty i ludzie uważali go za proroka, więc on obawiał się go zabić. On także lubił słuchać Jana Chrzciciela, chociaż on został całkiem wytrącony z równowagi, gdy to zrobił.

Minął prawie rok od momentu uwięzienia Zwiastuna, kiedy Herod obchodząc swoje urodziny, wydał bankiet dla swoich dworzan, urzędników i tysięcy ważnych mężczyzn z Galilei. Salome, córka Herodiady i pasierbica Heroda, także przyszła na bankiet. Ona tańczyła dla Heroda, co sprawiło przyjemność jemu i jego gościom. Taniec tak zachwycił Heroda, że on przyrzekł córce Herodiady, że on da jej wszystko o co poprosi, nawet pół jego królestwa. Salome nie wiedziała o co porosić, więc wyszła i zapytała się swojej matki. Herodiada kazała jej poprosić o głowę Jana Chrzciciela na talerzu. Więc ona wróciła na przyjęcie i zażądała jego głowy. Ta barbarzyńska prośba wstrząsnęła samym tyranem, ale aby nie stracić ludzkiego szacunku, on wyraził zgodę i wysłał żołnierza z jego straży, aby ściął głowę Świętemu w więzieniu. Żołnierz wypełnił rozkaz króla, przyniósł głowę Jana Chrzciciela na talerzu i dał ją Salome, a Salome dała ją jej matce Herodiadzie. Potem uczniowie Jana Chrzciciela pochowali jego ciało i poszli opowiedzieć o wszystkim Panu Jezusowi (Ewangelia Świętego Mateusza 4,3-12; Ewangelia Świętego Marka 6,17-29).

W ten sposób zmarł wielki Zwiastun naszego Zbawiciela, to było mniej więcej dwa lata po podjęciu przez niego publicznej posługi i rok przed śmiercią Tego, którego on zapowiedział.
Kiedy jego uczniowie usłyszeli o śmierci Jana Chrzciciela, oni przyszli, zabrali jego ciało i złożyli do grobu. Data śmierci Jana Chrzciciela – 29 sierpnia, wyznaczona w kalendarzu liturgicznym może z trudem być uznana za prawdziwą, z powodu braku wiarygodnych dokumentów. Miejsce jego pochówku zostało określone przez starą tradycję jako Sebaste (Samaria). Jego relikwie znajdują się w kościele pod wezwaniem Świętego Sylwestra w Rzymie, we Włoszech oraz w Amiens, we Francji.

 Rzeka Jordan  Miejsce, gdzie Pan Jezus został ochrzczony

Rzeka Jordan  Miejsce, gdzie Pan Jezus został ochrzczony

 

Ścięcie Świętego Jana Chrzciciela

O Boski Zbawicielu, Święty Jan był gorliwy w jego głoszeniu kazań o potrzebie skruchy, dlatego, że on chciał, aby każdy człowiek pogodził się z Tobą. Tak silne było jego przekonanie, że on nie był w stanie milczeć, nawet kiedy on wiedział, że jego szczerość wymagała poniesienia kosztów. Ja proszę go wstawiennictwo za mnie, jako, że ja utożsamiam się z grzechami w moim świecie. Pomóż mi mówić głośno, kiedy Ty chcesz, żebym zaangażował się —ruch obrońców życia, w pomaganie naszemu społeczeństwu w wyborze świętych ludzi do sprawowania urzędów politycznych, w innych wyzwaniach, które pozwolą uwolnić się od przywiązania do pieniędzy i posiadania przez wzgląd na potrzebujących i w pokonywaniu zła, gdziekolwiek ono obfituje. Święty Janie, módl się za mnie.
Amen.