Trzy Fontanny (Rzym)

"Ja jestem Panną Objawienia"


12 kwietnia 1947 r.

Główny widzący z Tre Fontane, Bruno Cornacchiola, był urodzony 9-ego maja 1913 r., i był w wieku 33 lat w momencie objawienia w dniu 12-ego kwietnia 1947 r. On wywodził się z biednego środowiska i otrzymał jedynie podstawowe wykształcenie religijne. Po odbyciu służby wojskowej, będąc w wieku 23 lat on poślubił Iolanda Lo Gatto i aby zarobić pieniądze, zdecydował walczyć po stronie Nacjonalistów w Hiszpańskiej Wojnie Domowej, chociaż on w zasadzie bardziej skłaniał się w kierunku komunizmu. Będąc w Hiszpanii on znalazł się pod wpływem niemieckiego protestanta, który zdołał go przekonać, że papiestwo było przyczyną wszystkich światowych chorób. Bruno natychmiast poczuł nienawiść do Kościoła i ślubował, że on zabije Papieża; nie była to tylko pusta groźba – on kupił sztylet w Hiszpanii, specjalnie w tym celu, grawerując na nim słowa: "Śmierć Papieżowi."

W sobotę po Wielkanocnej Niedzieli, w dniu 12-ego kwietnia 1947 r., Bruno Cornacchiola zabrał troje swoich dzieci (Isola, Carlo i Gianfranco) na piknik do Tre Fontane (obszar poza Rzymem, gdzie Rzymianie ścieli głowę Świętemu Pawłowi). W ten miły wiosenny dzień, Bruno usiadł w gaju drzew eukaliptusowych przygotowując się do rozmowy i kpiąc z Niepokalanego Poczęcia. Wcześniej tego samego dnia, aby zamanifestować swoją ostrą nienawiść dla Niepokalanej Matki, on napisał na podstawie posągu Najświętszej Panny, że “Ty nie jesteś ani Panną ani Matką.”

Bruno chociaż był katolikiem, teraz nie tylko odrzucił wiarę katolicką, on poczuł wielką niechęć w stosunku do Katolicyzmu. Wkrótce po poślubieniu swojej zony, on opuścił ją, aby walczyć po stronie sił anty-katolickich podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 30-tych XX wieku. Później on powrócił do swojej żony, ale on był daleki od wzorowego męża. On często używał bluźnierczej i sprośnej mowy, cudzołożył, bił swoją żonę i zabronił jej chodzić do katolickiego kościoła lub w jakikolwiek sposób praktykować jej wiarę. On przyłączył się do Adwentystów Dnia Siódmego, stając się gorącym wyznawcą. Aby rozwinąć swoją anty-katolicką karierę, Bruno uknuł morderstwo Ojca Świętego (Piusa XII-ego) i zaplanował to na dzień 8-ego września (Święto Narodzenia Niepokalanej Maryi Panny) w 1947 r.

W czasie, gdy Bruno był bardzo zapracowany nad jego tyradą przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, jedno z jego dzieci poprosiło go, aby pomógł im znaleźć ich piłkę. On poszedł za swoim dzieckiem i zobaczył, że jego najmłodsze dziecko klęczało przy wejściu do groty. Twarz dziecka była rozpromieniona, dziecko patrzyło na kogoś znajdującego się w grocie i powtarzało: "Piękna Pani, Piękna Pani." Bruno zajrzał do groty, ale nie mógł niczego dostrzec, co mogło by wywołać taka reakcję dziecka. On potem zwrócił się do jego dwóch pozostałych dzieci, ale one także klęczały z ich oczami utkwionymi na kimś znajdującym się w grocie. Przejęty strachem, Bruno próbował chwycić swoje dzieci i wynieść je, ale on nie mógł ich ruszyć. Potem, wśród intensywnego zapachu kwiatów, Ona objawiła się również Brunowi. Panna była ubrana w długą, jasno białą suknię i przepasana była różową szarfą. Nad jej czarnymi włosami był zielony płaszcz, który dosięgał do jej bosych stóp. Ona trzymała ciemno-szarą książkę blisko Swojej klatki piersiowej. Książka była historią objawień - Biblią.

Pani powiedziała Brunowi kim Ona jest: "Ja jestem Osobą, która jest od Trójcy Przenajświętszej". Ona objawiła się jako: "Córka Ojca, Matka Syna i Małżonka i Świątynia Ducha Świętego". Maryja Niepokalana w tym przesłaniu potwierdziła jej unikalną zażyłość z Trójca Przenajświętszą. Matka Boska oświadczyła także Brunowi, że: “Ja jestem Panną Objawienia”. Ten tytuł jest pełny religijnego znaczenia – nauczanie Kościoła na temat Maryi Najświętszej opiera się na Boskim objawieniu Świętej Tradycji jak również na Biblii zawierającej Boskie Objawienia; Maryja Niepokalana jest kobietą wspominaną w tajemniczej ostatniej księdze Biblii - Apokalipsie lub Objawieniu Świętego Jana Apostoła. Matka Boska upomniała Bruno: "Ty mnie prześladujesz. Od teraz już dość! Wstąp do Królestwa Bożego na ziemi. Dziewięć Pierwszych Piątków Najświętszego Serca uratowało ciebie. Ty musisz być jak kwiaty, które zbiera Isola, one nie protestują, one są ciche i nie buntują się". Panna mówiła do Bruno szczegółowo o wielu sprawach w ten kwietniowy wieczór, włączając Jej Wniebowzięcie: "Moje ciało nie mogło rozłożyć się i nie rozłożyło się". Ona wskazała Brunowi jak on mógł by rozpoznać dwóch księży, którzy pomogą mu pogodzić się z Bogiem i z Papieżem, którego Bruno chciał zabić! Jedną z obietnic, które Madonna dała było: "Na tej grzesznej ziemi, Ja dokonam potężnych cudów w celu nawrócenia niewierzących".

Potem Ona kontynuowała: "Ja chcę dać tobie nieodparty dowód Boskiej rzeczywistości, której ty doświadczasz, abyś ty wykluczył jakikolwiek inny motyw dla tego spotkania, włączając w to diabelską motywację. To jest znak: Za każdym razem, kiedy ty spotkasz księdza w kościele lub na ulicy, podejdź do niego i zwróć się tymi słowami: „Ojcze, ja muszę porozmawiać z tobą”. Jeśli on odpowie: „Ave Maria! - Mój synu, czego chcesz?”, błagaj go, aby się zatrzymał, ponieważ on jest wybrany przeze mnie. Powiedz mu co twoje serce dyktuje i bądź mu posłuszny. W rzeczywistości, on skieruje ciebie do innego księdza mówiąc: „On jest ten, który jest dla ciebie”. Później ty pójdziesz do Ojca Świętego, Najwyższego pasterza wszystkich Chrześcijan i przekażesz mu wiadomość osobiście. Ten ksiądz, którego Ja ci wskażę, zabierze ciebie do Papieża. Niektórzy ludzie, którym będziesz opowiadał tę wizję, nie będą wierzyli, ale niech to ci nie przeszkadza". Po tych słowach, po macierzyńsku, życzliwie i pogodnie powiedzianych, odwróciła się w sposób zachwycający, ukazując Swój zielony płaszcz. Powoli skierowała się do Bazyliki Świętego Piotra. Bruno, będąc w ekstazie, nie poruszał się przez kilka chwil. Panna obniżyła Jej współczujące spojrzenie na jego biedę, aby dać mu przewodnictwo, siłę i pocieszenie.

Bruno i dzieci oczyścili grotę, tak dobrze jak tylko potrafili i on wyrzeźbił datę objawienia, używając do tego celu klucza do jego domu, na miejscu, gdzie Panna stała. Reszta tej historii. Nawrócenie Bruna miało miejsce natychmiast i on przypuszczalnie podarował Papieżowi Piusowi XII sztylet, którym on chciał go zabić. Ona objawiła się jemu jeszcze trzy razy. Słowo przekazane przez Matkę Boską stało się rozpowszechniło się i zalesiony obszar znany jako „lunapark", znajdujący się na obrzeżach Rzymu stał się miejscem pielgrzymek do Niepokalanej Matki Boga. Wizyta Maryi Najświętszej i upomnienie nie było daremne w przypadku Bruna. On żałował za jego grzeszne życie i stał się znakomitym Katolikiem. Żyjąc nadal, Bruno, który stał się jak Święty Paweł, poświęcił swoje życie na ewangelizowanie i nauczanie prawd Wiary Katolickiej.

Od tego czasu, Grota była miejscem, na którym gromadziło się tysiące wiernych. Każdego 12-ego kwietnia Objawienie jest obchodzone uroczystym nabożeństwem. Procesja, która się odbyła 5-ego października 1947 r. pozostaje pamiętną. Opiekę na Grotą Trzech Fontann powierzono Zakonowi Ojców Franciszkanów Mniejszych w 1956 r. W 1997 r. Ojciec Święty, Papież Jan Paweł II, zatwierdził zmianę nazwy miejsca na "Najświętsza Maryja Trzeciego Tysiąclecia w Three Fountains".

Ostateczny osąd, pozytywny lub negatywny w odniesieniu do Tre Fontane, jeszcze nie został uczyniony przez Rzym.