Matka Boska objawia się na Siekierkach (Polsce)

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie

Historia Sanktuarium

Historia Sanktuarium sięga swoimi korzeniami czasów objawień, które miały miejsce w latach 1943-1949. W warszawskiej dzielnicy: Siekierki nie było żadnego kościoła w czasie drugiej wojny światowej i przed nią. Mieszkańcy pragnęli wybudować kościół, ale wkrótce rozpoczęła się II wojna światowa i to stało się już niemożliwe.

Dzieci modliły się przy Krzyżu. Jednym z nich była dwunastoletnia Władysława (Papis z domu Fronczek-Frauczuk). Kiedy wróciła do domu spod Krzyża, kontynuowała modlitwę i w pewnym momencie zauważyła postać Matki Najświętszej stojącej na drzewie wiśni. Modliła się dalej. Matka Boska patrzyła na nią i czekała. Władysława czuła, że zapomniała o kimś w swoich modlitwach. Zaczęła się modlić za swojego wujka, który był bardzo chory i prosiła o uzdrowienie go. Matka Boska czekała. Władysława zrozumiała, że jej modlitwa jest jeszcze nie skończona. W pewnym momencie powiedziała: „a jak nie wyzdrowieje, to żeby poszedł do nieba, do Ciebie, Matuchno kochana”. Wtedy Matka Najświętsza obróciła się 3 razy w prawą stronę, uniosła się do góry, zniżyła na dawne miejsce i znikła.

To miało miejsce 3 maja 1943 r. w Święto Matki Boskiej Królowej Polski. Pan Jezus objawił się po raz pierwszy na warszawskich Siekierkach 28 czerwca 1943 r. Ostatnie objawienie miało miejsce 15 września 1949 r. w Święto Matki Boskiej Bolesnej. Pan Jezus powiedział: „Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha”.

Podczas objawień Matka Boska podyktowała Litanię, Koronkę i pieśń. Zarówno Najświętsza Maryja jak i Pan Jezus pozostawili wiele przekazów dla wiernych. Jednym z nich jest, że Matka Boska objawiła się jako Nauczycielka Dzieci i Młodzieży.

Pierwsza kaplica na miejscu objawień została wybudowana w latach 1945-1946. Budowę i wyposażenie kaplicy ukończono na 3 maja 1946 r., na Święto Królowej Korony Polskiej. Kaplica była rozbudowywana 3 razy: w 1979 r., 1980 r. i 1981 r. Następnie nowa kaplica została wybudowana jako wotum dziękczynne za uleczenie z choroby alkoholowej. Obecna kaplica została poświęcona przez Prymasa Józefa Glempa 29 sierpnia 1999 r.

Pierwsza Msza Święta została odprawiona 3 maja 1977 r. Odtąd Eucharystia była sprawowana zwłaszcza w święta maryjne.

Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński powierzył miejsce objawień Zakonowi Pijarów 16 listopada 1980 r. Po Jego śmierci, Kardynał Józef Glemp poświęcił plac pod budowę kościoła. Biskup Zbigniew Kraszewski wmurował kamień węgielny i poświęcił dolny kościół 22 października 1988 r.

Parafia pod wezwaniem NMP Królowej Wyznawców została erygowana 15 marca 1988 r. Kościół został poświęcony przez Kardynała Józefa Glempa 17 września 1994 r.
Sanktuarium diecezjalne pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży zostało erygowane przez Prymasa Józefa Glempa 31 sierpnia 1997 r.

Historia nabożeństw 

  • Czuwania 3 dnia każdego miesiąca. Czuwanie odbywa się regularnie od 1995 r., ale jego początki sięgają czasów objawień. Od 3 maja 1943 r. dzieci przychodziły o godzinie 12.00, aby odmawiać Anioł Pański. Matka Najświętsza prosiła je, aby modliły się o nawrócenie grzeszników. 31 sierpnia 1943 r., jeden rok przed wybuchem Powstania Warszawskiego, Matka Boska powiedziała: ”Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu mojego Syna, bo lud się nie nawraca. Klęcz codziennie do 6 sierpnia od godziny 12-tej do 15-tej i proś o przebłaganie za grzechy całego świata (o miłosierdzie dla świata)”.

  • Czuwania 28 dnia każdego miesiąca. Czuwania odbywają się regularnie od 1997 r., ale mają swój początek w czasach objawień. Pan Jezus mówił o Swojej wielkiej miłości do ludzi. „Nie przechodźcie obojętnie obok kościołów. Ja czekam na was, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Mogę ulżyć w każdym cierpieniu, pocieszyć każde strapione serce, jeśli z wiarą i ufnością będzie się do mnie zwracało”. (26 sierpnia 1943 r.). „Ukryty w tabernakulum, czekam aż do Mnie przyjdziecie. Klęknijcie przed ołtarzem i proście”. (19 stycznia 1944 r.). „Krzyżują mnie wszyscy, którzy mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich”. (8 września 1949 r.). „Zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha”. (15 września 1949 r.).

  • Nocne czuwania, w każdą sobotę, przed trzecią niedzielą miesiąca. Czuwania odbywają się regularnie od lipca 1982 r., ale mają swój początek w czasach objawień. Pierwsze nocne czuwania, z woli Matki Najświętszej, miały miejsce w październiku 1943 r. i w kwietniu 1944 r. i trwały trzy noce następujące bezpośrednio po sobie. W następnych miesiącach zostały zamienione na nieustanną modlitwę przez całą dobę w pierwszy piątek miesiąca. Dwadzieścia cztery osoby obierały godziny i modliły się w domu, wynagradzając za grzechy świata. Ojciec Edward Szajor, Pijar zdecydował, że nocne czuwania będą miały miejsce w sobotę przed każdą 3-cią niedzielą miesiąca, przez analogię do 3 maja, gdyż Matka Boska objawiła się po raz pierwszy 3 maja 1943 r.

Wiadomości: 

Pani Władysława Eugenia Papis, która miała objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa na Siekierkach, odeszła do Domu Ojca w dniu 16 kwietnia 2016.

Komisja teologiczno-historyczna stwierdziła prawdziwość objawień.

Informacja dla Odwiedzających Sanktuarium Matki 
Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach

Adres: ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, Polska

Telefon: (48-22)-841-58-44

E-mail: sanktuarium@pijarzy.pl

Autobusem miejskim

  1. z Placu Trzech Krzyży – autobus 108, trzeba wysiąść na przystanku „Siekierkowska”,

  2. z Placu Bankowego – autobus 522 jadący w kierunku Wilanowa, trzeba się przesiąść na przystanku „Spacerowa” i wsiąść do autobusu 167 i dojechać do końca.

  3. Jadąc autobusami 143, 301, 359 trzeba wysiąść na przystanku „Siekierki- Sanktuarium”

Samochodem:

Zjazd z Wisłostrady w ul. Bartycką, dalej w ul. Gościniec