Objawienia Matki Boskiej w Fatimie

  106. rocznica Świętej Matki w Fatimie
13 maja 1917 r. - 13 maja 2023 r

 Wizjonerzy z Fatimy

Franciszek Marto

Urodzony – 11 czerwca 1908 (Fatima) 
Zmarł – 4 kwietnia 1919 (Fatima)

Hiacynta Marto

Urodzona – 11 marca 1910 (Fatima) 
Zmarła – 20 lutego 1920 (Lizbona)

  Łucja Dos Santos 

Urodzona – 22 marca 1907 (Fatima)
Zmarła 13 lutego 2005, w wieku 97 lat (Coimbra)

Święto Fatimy: 13 maja
Święto Błogosławionej Hiacynty i Franciszka: 20 lutego

Sześć objawień Matki Boskiej w Fatimie, która ukazała się dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie i dziewięcioletniemu Franciszkowi, było poprzedzonych trzema objawieniami Anioła.

Pierwsze objawienie Anioła w Fatimie

Wiosną 1916 r. – dzieci - pastuszkowie widziały anioła pokoju, którego misją było przygotować je na przyjście Matki Boskiej. Anioł zademonstrował dzieciom żarliwy, dbały i spokojny sposób w jaki powinniśmy się modlić i cześć jaką powinniśmy oddawać Bogu podczas modlitwy.

Drugie objawienie Anioła w Fatimie.

Latem 1916 r., Anioł po raz drugi ukazał się dzieciom, które bawiły się i ponaglił je do modlitwy: "Oferujcie stale modlitwy i ofiary Najwyższemu". Anioł przedstawił się jako Anioł Portugalii.

Trzecie objawienie Anioła w Fatimie

Podczas trzeciego objawienia Anioła, a było to jesienią 1916 r. w Fatimie, Anioł udzielił Komunii Świętej i zademonstrował prawidłowy sposób przyjmowania Pana podczas Eucharystii: Troje dzieci klęczało, aby otrzymać Komunię Świętą; Łucja otrzymała Komunię Świętą na język i Anioł podzielił Krew z Kielicha pomiędzy Franciszka i Hiacyntę.

 

Pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie

Matka Boska objawiła się po raz pierwszy w Fatimie 13 maja 1917 r. Dzieci bawiły się i budowały ścianę, kiedy nagle ujrzały błysk światła. One myślały, że burza się zaczyna i zebrały owce razem, aby zabrać je do domu. Jeszcze raz ujrzały błysk światła i wkrótce potem zobaczyły powyżej małe drzewko dębu skalnego, Panią ubraną całkowicie na biało i świecącą bardziej niż słońce. Oni stali tak blisko, że byli w tym Świetle. Piękna Pani powiedziała; “nie bójcie się, Ja was nie skrzywdzę”. Łucja zapytała się: ”Skąd przyszłaś?” To Łucja zadawała pytania. “I co chcesz ode mnie?” Matka Boska powiedziała: ”Przyszłam z Raju, Ja przyszłam poprosić was, abyście przychodzili tu każdego 13-ego dnia miesiąca, przez 6 miesięcy, o tej samej porze. Potem wam powiem kim jestem i czego oczekuję. Potem przyjdę siódmy raz”. Potem Łucja zapytała “Czy ja także pójdę do Raju?“Tak". ”I Hiacynta?” “również” "I Franciszek?” "On także pójdzie, ale on musi najpierw powiedzieć wiele różańców”. Potem Łucja zapytała o dwie dziewczynki: szesnastoletnią i dwudziestoletnią, które niedawno umarły, czy one już są w Raju. “Pierwsza jest, a druga nie”. Tak brzmiała odpowiedź. 

To było pierwsze objawienie, podczas którego dzieci poznały Matkę Boską. Potem Matka Boska zaczęła im mówić, dlaczego przyszła. “Czy wy wszyscy ofiarujecie siebie Bogu i przyjmiecie cierpienie, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników?” W dziecięcej i heroicznej prostocie dzieci odpowiedziały: “My chcemy tego”. “Potem będziecie cierpieć dużo, ale Łaska Boga będzie waszą siłą!” Podczas, gdy Matka Boska mówiła słowa: “Łaska Boga” otworzyła ręce, z których płynęły promienie tak silnego światła, że ono dotarło do głębin ich dusz. W ten sposób Matka Boska ukazała przebywanie w Bogu, Który jest Światłem.

My widzieliśmy siebie lepiej niż w najlepszym lustrze, powie Łucja. Z powodu olbrzymiego, wewnętrznego przynaglenia, my upadliśmy na kolana i powtarzaliśmy: “Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja czczę Ciebie bardzo i ofiaruję Tobie Najcenniejsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników”. Odmawiaj codziennie różaniec w intencji pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny! Na zakończenie różańca mów następującą modlitwę: Mój Jezu, wybacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Potem Matka Boska powoli odeszła na wschód.

Drugie objawienie Matki Boskiej w Fatimie

Drugie objawienie miało miejsce w Święto Świętego Antoniego z Padwy. Matka Boska prosiła, aby dzieci codziennie odmawiały różaniec. Ona obiecała zabrać Hiacyntę i Franciszka wkrótce do Nieba. Łucji, Matka Boska powierzyła misję pozostania na świecie w celu ustanowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Ona obiecała Łucji: "Moje Niepokalane Serce będzie dla ciebie schronieniem i drogą prowadzącą ciebie do Boga". Przy tej okazji, Matka Boska ukazała dzieciom wizję Boga i objawiła Jej Niepokalane Serce, otoczone cierniami, znieważane grzechami ludzkości, oczekujące wynagrodzenia za nie.

Trzecie objawienie Matki Boskiej w Fatimie

Trzecie objawienie, 13 lipca i wydaje się być najbardziej kontrowersyjne z wielu powodów: to objawienie z Fatimy, daje tajemnicę w trzech częściach, którą to tajemnicę dzieci strzegły gorliwie. Pierwsze dwie części, wizja piekła i zapowiedź przyszłej roli Rosji i sposoby jak zapobiegać temu, nie były ujawnione do czasu, aż Siostra Łucja zapisała je w trzecim życiorysie, na prośbę biskupa, w 1941 r. Trzecia część, zwykle zwana Trzecią Tajemnicą, była potem zakomunikowana biskupowi, który wysłał ją do papieża Piusa XII, nie czytając jej.

Wizja piekła ukazana w Fatimie

Łucja ujawniła później, że jak Ona mówiła te słowa, Matka Boska otworzyła ręce i promienie światła płynące z nich, wydawały się penetrować ziemię, tak, że oni zobaczyli przerażającą wizję piekła, pełnego demonów i straconych dusz pośród nieopisanych okropności. Wizja piekła była pierwszą częścią „tajemnicy” fatimskiej i nie była ujawniona bardzo długo. Dzieci patrzyły na smutną twarz Matki Boskiej, która mówiła do nich uprzejmie: "Wy widzieliście piekło, miejsce dokąd idą dusze biednych grzeszników. W celu uratowania ich, Bóg chce, aby nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca rozszerzało się na całym świecie i wzrastało. Jeśli ludzie zrobią to, co ja ci powiem, wiele ludzi będzie uratowanych i tutaj będzie pokój, wojna się zakończy jeśli ludzie szczerze przestaną bluźnić Bogu. Jeśli nie przestaną podczas pontyfikatu Piusa XI, to wybuchnie jeszcze gorsza wojna. Jeśli ty nagle zobaczysz jasne nieznane światło w nocy, wiedz, że to jest znak od Boga, że On oznajmia tobie, że zamierza ukarać świat za grzechy. Uczyni to poprzez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Papieża. W celu zapobieżenia temu, Ja proszę, aby Rosja była poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. I, żebyś ty przyjmowała Komunię Świętą w każdą pierwszą sobotę miesiąca jako wynagrodzenie. Jeśli ludzie zrobią, tak jak proszę i rzeczywiście uważać będą na moje słowa, Rosja się nawróci i tu będzie pokój. Jeśli to się nie zdarzy, Rosja będzie rozprzestrzeniać błędne nauki po świecie, wojna i prześladowania Kościoła są nieuniknione. Dobro, będzie cierpiało męczeństwo; Ojciec Święty będzie cierpiał bardzo; różne narody będą unicestwione. Ale na końcu Moje Niepokalane Serce zwycięży. Ojciec Święty poświęci Mi Rosję i to będzie nawrócenie i pewien czas pokoju będzie dany ludzkości. W Portugalii ludzie będą utrzymywać swoją wiarę. Nie mów tego nikomu, z wyjątkiem Franciszka. Kiedy ty odmawiasz różaniec, mów po każdej dziesiątce: “O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Łucja potem zapytała: “Czy chcesz, abym zrobiła coś jeszcze?” “ Nie, Ja nie żądam niczego więcej od ciebie dzisiaj”. Potem Matka Boska powoli udała się na wschód i znikła w bezgranicznej odległości na firmamencie.

Czwarte objawienie Matki Boskiej w Fatimie

W dniu 13 sierpnia 1917 dzieci były w więzieniu w Ourem, kilka kilometrów od Fatimy. Hiacynta we łzach oferowała wszystko w intencji nawrócenia grzeszników. Czas, gdy Matka Boska miała się objawić minął. Dwadzieścia tysięcy ludzi w Fatimie widziało i słyszało huk piorunów i jasny błysk światła na czystym, niebieskim niebie. Słońce zbladło i cała atmosfera się zmieniła na kolor matowy, chorobliwie żółty, podczas, gdy jasna chmura, o pięknym kształcie objawiła się i uniosła się w powietrzu na chwilę ponad drzewem dębu – miejscem objawień.

Matka Boska objawiła się dzieciom 19 sierpnia na obszarze, który jest nazywany Valinos, w małej wiosce koło Fatimy. Matka Boska jeszcze raz się objawiła ponad drzewem dębu skalnego. Łucja się zapytała: “Czego życzysz sobie ode mnie?” Matka Boska odpowiedziała: ”Ja chcę, abyś pojechała do Cova da Iria 30-ego i kontynuowała modlitwę różańcową, przy ostatnim objawieniu Ja uczynię cud, żeby ludzie mogli uwierzyć”. “Co mamy zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawią w Cova da Iria?” “Te pieniądze są na święto matki Boskiej Różańcowej, a te, które zostaną są przeznaczone na wybudowanie Kaplicy”. Kiedy Łucja poprosiła Matkę o uzdrowienie kilku chorych osób, Matka Boska powiedziała: “W przyszłym roku uzdrowię kilku. Módl się! Módl się! Dużo i przynieś ofiary za grzeszników, jako że dużo dusz idzie do piekła, gdyż nikt nie ofiaruje się za te dusze i nie modli się za nie. Módl się!” Matka Boska uniosła się skierowała na wschód.

Piąte objawienie Matki Boskiej w Fatimie

13-ego września. Pogłoski się rozchodziły, że Bóg zamierza uczynić coś wyjątkowego tego dnia. Mama Łucji, która często biła swoje dziecko, gdyż myślała, że Łucja kłamie, skupiła swoje nadzieje na tym. Ale nic się nie wydarzyło, co uczyniło by objawienia bardziej zrozumiałymi. To znaczyło, że pozycja Łucji w domu się pogorszyła. Ale Łucja ofiarowała swoje cierpienia tak jak Matka Boska ją uczyła: ”Mój Jezu, ofiaruję wszystko Tobie, dla Twojej Miłości i jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i za nawrócenie grzeszników”. Matka Boska powiedziała: “Bóg jest zadowolony z twoich ofiar, ale On chce, żebyś założyła pas pokutny tylko na noc”. Dzieci zrobiły te pasy same.

Szóste i ostatnie objawienie Matki Boskiej w Fatimie

Deszczowego dnia – 13 października 1917 w Fatimie, mistyczna Pani objawiła się dzieciom po raz szósty i ostatni. Ponad 70,000 osób było obecnych w Fatimie tego wieczora. Dzieci były jedynymi osobami, które mogły widzieć Ją i Ona deklarowała, że jest Matką Boską. Ona powiedziała dzieciom trzy tajemnice i znikła potem. Nagle, deszcz przestał padać i chmury się oddaliły, ukazując słońce. Słońce zaczęło kręcić się wokół i sprawiało wrażenie jakby miało spaść! Ludzie myśleli, że świat się kończy, ale słońce z powrotem przyjęło swoją normalną pozycję na niebie. Tradycyjnie uważa się, że ten fenomen zdarzył się dwa razy.

Cud Słońca w Fatimie

Cud słońca, którego wszyscy ludzie byli świadkami, może być najlepiej opisany w następujących słowach. Po długich, ulewnych deszczach, niebo się rozjaśniło, stało się niebieskie, ludzie mogli łatwo zobaczyć słońce, które zaczęło się kręcić dookoła, jak kula ognia, które promieniuje cudownymi snopami światła we wszystkich odcieniach kolorów. Ludzie, wzgórza, drzewa i wszystko w Fatimie wydawało się promieniować tymi wspaniałymi kolorami. Potem słońce stanęło na chwilę, a następnie cudowne zjawisko się powtórzyło. Powtórzyło się też trzeci raz, ale teraz słońce zeszło z Raju na ziemię ruchem zygzakowym. Ono stawało się coraz większe i wyglądało tak jakby miało spaść na ludzi i przygnieść ich. Wszyscy byli przestraszeni i padli na ziemię i modlili się o miłosierdzie i o wybaczenie…

Wszystko powróciło do normy i ludzie, którzy klęczeli w błocie, uświadomili sobie, że oni są wszyscy wybrudzeni. Zwrócili się do dzieci i zadawali im wiele pytań. To trwało do późna w nocy, zanim pozwolili dzieciom odpocząć, tylko po to, aby kontynuować następnego dnia. Oni ofiarowali to wszystko za grzeszników i (nigdy wcześniej nie mówili tego) za Papieża.

Śmierć Franciszka i Hiacynty

Po tych rozpoczętych przesłuchaniach i jak to zawsze ludzie, pragnęli dowiedzieć się od dzieci jakie to były 3 tajemnice, które Matka Boska im przekazała. Ale bez sukcesu. Nawet mała Hiacynta powiedziała: "prędzej umrę niż powiem". Hiacynta umarła wkrótce po tym, 20 lutego 1920. Ona zmarła samotnie w szpitalu w Lizbonie, tak jak Matka Boska powiedziała.
Franciszek zmarł rok wcześniej, 4 kwietnia 1919. Łucja nadal żyła. Matka Boska powiedziała, że Łucja będzie żyła dłużej, dlatego, że Bóg wybrał ją, aby pracowała dla Niego, aby uczynić Matkę Boską znaną i rozszerzyć kult do Jej Niepokalanego Serca.

Objawienie 10 grudnia 1925

W dniu 10-ego grudnia 1925 Matka Boska objawiła się Łucji w Pontevedra, z Jej Synem w obłoku światła. Dzieciątko powiedziało: "Miej miłosierdzie dla Serca Matki Boskiej, Ono jest otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie nadal wbijają. Ciągle przebijają Jej Serce i nie ma nikogo, kto by wyciągał te ciernie poprzez akty wynagrodzenia". Potem Matka Boska powiedziała: "Moja córko, zobacz Moje Serce jest otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w Nie, poprzez swój bluźnierczy język i niewdzięczność. Czy ty spróbujesz pocieszyć Mnie i uczynić znanym, że każdy kto uczestniczy we Mszy Świętej w pierwszą Sobotę miesiąca, przez pięć kolejnych miesięcy, był u spowiedzi i przyjął Komunię Świętą, odmawiał Różaniec i dotrzymywał mi towarzystwa przez piętnaście minut, to Ja przyznam jemu/jej miłosierdzie, którego oni będą potrzebować w godzinie śmierci".

Ostatnie objawienie 6 czerwca 1929

Podczas choroby, Hiacynta była błogosławiona kilkoma objawieniami Matki Boskiej, tak jak Łucja, chociaż my oczywiście nie wiemy jak często to było w przypadku Łucji, gdyż ona nie wszystko mówiła. Łucja mówiła tylko to, co Matka Boska prosiła, aby powiedziała. W czasie trzech lat, podczas których Ojciec Gonclave był jej spowiednikiem, oni rozumieli się bardzo dobrze. Ojciec Gonclave wiedział, że Matka Boska mówi Łucji, że nadszedł czas dla Kościoła, aby zawierzył Rosję Matce Boskiej i ogłosił obietnicę, że Rosja się nawróci. Spowiednik Łucji kazał jej zapisać wszystkie życzenia Matki Boskiej.

Tak jak Matka Boska powiedziała podczas objawienia 13 lipca 1917: "Ja przyjdę prosić o poświęcenie Rosji". Matka Boska uczyniła to 13 czerwca 1929, kiedy objawiła się Łucji w Kaplicy Doroty, w mieście Tuy, w Hiszpanii. Moja Matka przełożona i mój Ojciec spowiednik dali mi pozwolenie, aby mieć świętą godzinę od czwartku, od godziny 23.00 do piątku, do godziny 0.00. Pewnej nocy byłam sama, modląc się na kolanach w Kaplicy, odmawiając Anioł Pański. (Zauważ jak wierna ona pozostała). Ja czułam się bardzo zmęczona i spięta, kontynuowałam modlitwę z rozłożonymi ramionami. Tylko lampka sanktuaryjna, która nieustannie się świeci, była jedynym światłem. Nagle cała Kaplica została wypełniona światłem, ukazał się Krzyż Światła, który rozciągał się do krawędzi ołtarza. W bardzo jasnym świetle, w górnej części Krzyża, była Twarz, ponad Ciałem osoby. Z przodu klatki piersiowej była Gołębica ze światła i Ciało innej osoby było przybite gwoździami do Krzyża. Tuż pod talią zawieszony był kielich, nad nim była duża Hostia, na którą skapnęło kilka kropel Krwi z twarzy osoby ukrzyżowanej i kilka kropel Krwi z rany w Jego klatce piersiowej. Te krople spłynęły z Hostii do kielicha. Pod prawym ramieniem Krzyża stała Matka Boska z Fatimy z Jej Niepokalanym Sercem w Jej lewej ręce. Ono było pozbawione miecza lub róż, ale z koroną cierniową i płomieniami. Pod lewym ramieniem Krzyża, ukazały się jakieś duże litery, wyglądające jak krystalicznie czysta woda, która spływała wzdłuż ołtarza tworząc słowa:

 "MIŁOSIERDZIE I DOBROCZYNNOŚĆ"

Ja potem otrzymałam więcej szczegółów dotyczących Trójcy Najświętszej, które są tajemnicą i ja nie mogę ich powiedzieć. Mówiła Łucja. Potem Matka Boska powiedziała: "Teraz jest czas dla Papieża, aby zaprosił biskupów z całego świata, aby połączyli się razem i zawierzyli Rosję Mojemu Niepokalanemu Sercu. On 'Bóg' obiecał uratować, jeśli to będzie zrobione. Tak wiele dusz jest skazanych na wieczne potępienie przez Sąd Ostateczny Pana Boga, z powodu ich grzechów przeciwko Mnie. To dlatego Ja proszę o wynagrodzenie. Ofiaruj siebie, módl się w tej intencji!!!" Beatyfikacja Hiacynty i Franciszka, dzieci – wizjonerów z Fatimy, miała miejsce 13 maja 2000 r., kiedy Papież Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium w Fatimie. Watykan ujawnił także trzecią tajemnice fatimską.

Franciszek i Hiacynta oboje byli chorzy na hiszpańską grypę. Franciszek zmarł w Fatimie 4 kwietnia 1919 r., w wieku 10-ciu lat, a Hiacynta zmarła 20 lutego 1920 r., 22:30 GMT w Lizbonie, w wieku 9-ciu lat.

Siostra Łucja Dos Santos, ostatnie z trójki dzieci, które widziały Matkę Boską w 1917 r., w Fatimie, w Portugalii, zmarła 13-ego lutego 2005 r., w wieku 97 lat.

"Te objawienia w Fatimie są całkowicie zaaprobowane przez Ojca Świętego w październiku 1930 r."

 

Piętnaście lat później Matka Boska objawia się ponownie,
tym razem, w Beauraing (w Belgii)