Montichiari - Fontanelle

"To będzie Moja Godzina Łaski”
1947 r. – 1976 r.

Objawienia Matki Boskiej pod wezwaniem "Rosa Mystica" (Róży Mistycznej), które miały miejsce w Montichiari, w północnych Włoszech, mają wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach. Matka Boska ukazywała się pokornej, włoskiej kobiecie: Pierinie Gilli. Pierwotnym celem tych objawień Matki Boskiej było uzdrowienie sytuacji wśród duchowieństwa i w zakonach, usunięcie wszelkich nadużyć. Poprzez ukazanie się Matki Boskiej wraz z dwojgiem dzieci z Fatimy: Franciszkiem i Hiacyntą, w dniu 7-ego grudnia 1947 r., (szóste objawienie) w kościele parafialnym, Najświętsza Maryja wskazała, że Jej objawienie pod wezwaniem "Rosa Mystica" (Mistyczna Róża) było kontynuacją przesłania z Fatimy. Matka Boska po raz kolejny ponaglała nas do odmawiania Różańca i do pokuty.

Piërina Gilli

Pierwsze Objawienie wiosną 1947 r.:

Pierina Guilli urodziła się w dniu 3-ego sierpnia 1911 r., w Montichiari i pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, w tej miejscowości. Pierwszy raz droga Matka Pana Jezusa Chrystusa objawiła się jej w szpitalnym pokoju, wiosną 1947 r. Matka Boska ukazała się jako piękna kobieta, ubrana w fioletową suknię z białym welonem, okrywającym Jej głowę. Matka Boska była bardzo smutna, Jej oczy były wypełnione łzami, które spływały na podłogę. Jej klatka piersiowa była przebita trzema, dużymi mieczami. Matka Boska powiedziała: "Modlitwa, Żal za grzechy, Pokuta" i pozostała milcząca.

Drugie Objawienie w dniu 13-ego lipca 1947 r.:

Tym razem Matka Boska objawiła się w białej sukni i była ozdobiona trzema, pięknymi różami: białą, czerwoną i żółtą, które Pierina mogła zobaczyć w miejscu, gdzie poprzednio znajdowały się miecze. Biała róża symbolizuje modlitwę, czerwona róża symbolizuje ofiarę (poświęcenie), a żółta róża pokutę i nawrócenie. Matka Boska powiedziała: "Ja jestem Matką Jezusa i Matką was wszystkich. Nasz Pan przysyła Mnie, abym przyniosła wam nowe nabożeństwo Maryjne dla wszystkich zakonów i instytucji, mężczyzn i kobiet oraz kapłanów na całym świecie. Ja obiecuję chronić te zakony i instytucje, które będą czcić Mnie w ten, szczególny sposób, będę zwiększać liczbę osób powołanych do nich oraz pogłębiać dążenie do świętości wśród sług Bożych." Matka Boska prosiła także, aby każdy 13-ty dzień miesiąca był obchodzony jako dzień Maryjny. Szczególne modlitwy powinny być odmawiane w ciągu dwunastu, kolejnych dni. Matka Boska prosiła, aby dzień 13-ego lipca każdego roku był obchodzony w celu oddania Jej czci pod wezwaniem Rosa Mystica (Mistyczna Róża). Ona nazwała Siebie Tajemniczą lub Mistyczną Różą i prosiła ludzi, aby okazali żal za grzechy popełnione przeciw Wierze i moralności.

Trzecie Objawienie w dniu 22-ego października 1947 r.:

Pierina widziała Matkę Boską ponownie w szpitalnej kaplicy, w obecności wielu pracowników szpitala, lekarzy i ludzi z miasta. Tym razem, Matka Boska prosiła, żeby upragnione nabożeństwo było realizowane i powiedziała: Ja jestem Pośredniczką między Moim Boskim Synem a ludzkością, szczególnie dotyczy to dusz poświęconych Bogu. Bóg, zmęczony ciągłymi obrazami, chciał już dopełnić Swojej sprawiedliwości.
Pierina podziękowała Matce Boga w imieniu wszystkich obecnych. Matka Boska skończyła rozmowę słowami: Przeżyjcie z powodu Miłości!


Czwarte Objawienie w dniu 16-ego listopada 1947 r.:

Matka Boska objawiła się w Bazylice w Montichiari w obecności kilku osób. Wśród nich byli księża. Pierina słyszała słowa: Nasz Pan nie może dłużej patrzyć na wiele, ciężkich grzechów nieczystości. On chce zesłać powódź kar. Ja wstawiałam się, aby On okazał miłosierdzie jeszcze jeden raz! Dlatego, Ja proszę o modlitwę i pokutę, aby ludzie odpokutowali za te grzechy. Pierina odpowiedziała na prośbę Matki Boga, mówiąc chętnie "Tak". Matka Boska dodała: Ja czule proszę kapłanów, aby okazali swoją, wielką miłość i pohamowali ludzi od popełniania tych grzechów. Ktokolwiek będzie odpokutowywał za te grzechy, otrzyma moje błogosławieństwo i łaski. W odpowiedzi na pytanie wizjonerki czy my możemy mieć nadzieję na przebaczenie, Matka Boska powiedziała: Tak; tak długo jak te grzechy nie są więcej popełniane. Po tych słowach, Matka Boska odeszła.

Piąte Objawienie w dniu 22-ego listopada 1947 r.:

Matka Boska objawiła się jeszcze raz Pierinie w Bazylice w Montichiari, w obecności kilku osób i żądała, aby wizjonerka narysowała cztery razy Znak Krzyża w jej języku na kaflach, w centrum kościoła. Matka Boska zeszła potem na to miejsce i powiedziała: Ja zstępuję na to miejsce, po to, aby tu dokonywały się wielkie nawrócenia. I smutnym głosem kontynuowała: Chrześcijanie pochodzący z twojego narodu należą do tych, którzy najbardziej obrażają Mojego Boskiego Syna Jezusa, poprzez swoje grzechy nieczystości. Dlatego Nasz Pan żąda MODLITWY, HOJNYCH OFIAR I POKUTY. Pierina zapytała: "Co my musimy zrobić, aby wypełnić Twoje żądania odnośnie modlitwy i pokuty?" Matka Boska odpowiedziała pełna czułości: Modlitwa. Po krótkiej, milczącej przerwie, Matka Boska wyjaśniła: Pokuta oznacza akceptowanie każdego dnia, wszystkich małych krzyży oraz obowiązków w duchu pokuty. Dalej, Najświętsza Maryja obiecała uroczyście: W dniu 8-ego grudnia, w południe, Ja objawię się ponownie, tutaj w Bazylice. TO BĘDZIE GODZINA ŁASKI. Pierina poprosiła: "Proszę wyjaśnij mi znaczenie Godziny Łaski”. W tę Godzinę Łaski będzie dochodzić do wielkich i licznych nawróceń. Zatwardziałe i zimne serca, przypominające ten marmur, będą dotknięte Łaską Boga i one staną się wierne Naszemu Panu w lojalnej miłości. To był jedyny czas, kiedy Matka Boska zapowiedziała Swoje kolejne objawienie. Wszystkie pozostałe objawienia były niezapowiedziane.

Szóste Objawienie w dniu 7-ego grudnia 1947 r.:

Matka Boska objawiła się jeszcze jeden raz w Bazylice w Montichiari. Trzy osoby były obecne, włączając w to ojca - spowiednika wizjonerki. Matka Boska, Mistyczna Róża była ubrana w biały płaszcz, który był przytrzymywany przez chłopca z prawej strony i dziewczynkę z lewej.
Matka Boska powiedziała: Ja pokażę Moje Serce jutro, na temat Mojego Serca ludzie wiedzą tak mało. W Fatimie, Ja prosiłam, żeby nabożeństwo do Mojego Serca zostało upowszechnione. I z jeszcze słodszym głosem Najświętsza Maryja powiedziała: Ja chciałam przynieść Moje Serce do chrześcijańskich rodzin w Bonate: (niedaleko Bergamo, we Włoszech) i po krótkiej przerwie Ona dodała: Tutaj, w Montichiari, Ja życzę sobie być czczona jako ROSA MYSTICA, jak już to wcześniej zaznaczałam często oraz, aby jednocześnie odprawiano nabożeństwo do Mojego Serca, które musi być szczególnie praktykowane w instytucjach religijnych, tak aby oni mogli otrzymać więcej łask poprzez Moje Matczyne Serce. Matka Boska potem powierzyła Pierinie tajemnicę z obietnicą, że Ona poda jej czas, kiedy tajemnica będzie mogła być ujawniona opinii publicznej. Pierina także chciała wiedzieć kim były te dzieci. Matka Boska odpowiedziała: Hiacynta i Franciszek; oni pomogą tobie w twoich próbach i cierpieniach. Oni także cierpieli. Ja oczekuję od ciebie prostoty i dobroci, jaką miały te dzieci. Matka Boska rozłożyła potem Swoje ramiona jako znak Jej opieki, podniosła Swoje oczy w kierunku Raju i zniknęła wypowiadając słowa: Niech będzie pochwalony Pan!

Siódme Objawienie w dniu 8-ego grudnia 1947 r.:

Podczas tego, wielkiego święta, niezliczona liczba księży była obecna. To był wielki wysiłek ze strony Pieriny, aby ona mogła dostać się do środka Bazyliki. Pierina uklękła w środku kościoła, dokładnie w tym miejscu, gdzie inne objawienia miały miejsce. Podczas odmawiania Różańca Świętego, Pierina zawołała: "O, Matka Boska!" Wielka cisza zapanowała! Matka Boska objawiła się na białych, dużych schodach, udekorowanych białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Ona powiedziała z uśmiechem: Ja jestem Niepokalanym Poczęciem. I schodząc kilka stopni na dół Ona kontynuowała z wielkim majestatem: Ja jestem Maryją, pełną łaski, Matką Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Schodząc jeszcze dalej, Ona powiedziała: Poprzez moje przybycie do Montichiari, Ja, jestem znana jako ROSA MYSTICA. To jest moje życzenie, aby każdego roku, w dniu 8-ego grudnia, w południe GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA była czczona. Wiele duchowych i cielesnych łask będzie spływało, dzięki odprawieniu tego nabożeństwa. Nasz Pan, Mój Boski Syn Jezus, okaże Swoje Wielkie Miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą modlić się za swoich grzesznych braci. Ktoś powinien wkrótce powiadomić Ojca Świętego Kościoła, Papieża Piusa XII, że to jest Moją wolą, aby GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA była znana, a informacja o niej została upowszechniona na całym świecie. Jeśli ktokolwiek nie może odwiedzić kościoła, niech modli się w południe w domu, on także otrzyma łaski przeze Mnie. Ktokolwiek modli się na tych kaflach (na tym miejscu) i wylewa łzy pokuty, ten znajdzie bezpieczną, Niebiańską drabinę oraz otrzyma opiekę i łaskę poprzez Moje Macierzyńskie Serce. Potem Matka Boska pokazała Pierinie Swoje Serce i powiedziała: Patrz na to Serce, które kocha ludzkość tak bardzo, ale większość ludzi tylko zasypuje Je obrazami. Jeśli dobrzy i źli ludzie zjednoczą się w modlitwie, oni otrzymają miłosierdzie i pokój, poprzez to Serce. Pan nadal chroni dobro i wstrzymuje wielką karę, z powodu Mojego wstawiennictwa. Matka Boska uśmiechnęła się ponownie i mówiła dalej: Wkrótce ktoś rozpozna wielkość tej Godziny Łaski. Kiedy Pierina zobaczyła, że Matka Boska zamierza oddalić się, ona powiedziała: "Droga Pani, dziękuję! Pobłogosław moją ojczyznę Włochy i cały świat, ale szczególnie Ojca Świętego, księży, zakony i grzeszników." Matka Boska odpowiedziała: Ja już przygotowałam morze łask dla wszystkich dzieci, które słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach. Ona zapewniła Pierinę, że Ona wróci w dogodnym czasie, kiedy Tajemnica powierzona jej, zostanie podana opinii publicznej przez władze Kościelne. Matka Boska powiedziała potem ‘do widzenia’.

Pierina powróciła do zakonu, gdzie ukryta od świata, służyła w kuchni i gdzie ona czekała w ciszy na godzinę, która jak to zostało obiecane, nadeszła po 19 latach, w Białą Niedzielę (Niedziela po Wielkanocy), 17-ego kwietnia 1966 r., w Fontanelle, w miejscowości składającej się z zaledwie kilku domów, położonej około 2-3 km od Montichiari. Matka Boska dotrzymała Swojej obietnicy.

Fontanelle

W 1966 r., Matka Boska rozpoczęła nową serię objawień, wiosną w Fontanelle, na obrzeżach Montichiari. Stojąc przy strumieniu, w Wielkanocną Niedzielę, Najświętsza Maryja dotknęła wody dwa razy, Swoimi rękoma i powiedziała do Pieriny. "Mój Boski Syn posłał Mnie tutaj, aby nadać uzdrawiającą moc tej wodzie. Ja chcę, aby chorzy i wszystkie Moje dzieci przychodziły tutaj do tej cudownej studni. Dzieci muszą najpierw poprosić o przebaczenie swoich grzechów i nabrać wodę z czułością z tej studni". Pielgrzymi napełnią plastikowe naczynia tą wodą i zabiorą ją do swoich domów, aby używać ją dla pobożnych i terapeutycznych celów. Na prośbę Maryi Najświętszej, medalik przedstawiający Mistyczną Różę jako Matkę Kościoła, został szeroko rozprowadzony. Piękny posąg, wykonany według opisu Pieriny, posąg Mistycznej Róży jest czczony w Bazylice w Montichiari i w małej świątyni w Fontanelle.

Msgr. Abato Francesco Rossi, który był wikariuszem w Montichiari w latach 1949 r. i 1971 r. jest całkowicie przekonany o autentyczności tych wizji. Papież Pius XII udzielił Pierinie osobistej audiencji i pobłogosławił ją. On przerywając jej mowę, powiedział: "Proszę, módl się za nas także." Przed otwarciem Watykańskiej Rady II, Papież Jan XXIII ponaglał cały świat, poprzez wydanie swojego Listu Apostolskiego, do modlitwy za sukces rady, do czczenia Matki Boga jako Mistycznej Róży i odmawiania różańca w tym celu. Podobnie, wierni byli ponaglani przez Papieża Pawła VI podczas jego przemówienia, w dniu 5-ego maja 1969 r., aby wzywać Matkę Boską przede wszystkim jako Mistyczną Różę w maju. W dniu 21-ego maja 1964 r., w jego przemówieniu on ogłosił: "My życzymy sobie, żeby w latach następnych Najświętsza Maryja Panna była czczona przez wszystkich Chrześcijan pod tym wezwaniem" (Rosa Mystica)”.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, wierny jest nawoływany do większego udziału w tej, wewnętrznej odnowie. My jesteśmy proszeni, aby modlić się w intencjach Ojca Świętego. Zbawienie jest możliwe, tylko przez prawdziwą odnowę duszy. Patrząc na historię naszego Kościoła, widzimy, że to modlitwa przyczynia się do odnowy duszy; a powinna ona płynąć od pasterzy Kościoła i owieczek, a potem upowszechniać na całe stado Chrystusa.

MODLITWA DO RÓŻY MISTYCZNEJ

Mario Rosa Mystica,
Mistyczna Różo,
Niepokalane Poczęcie.
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski,
Matko Mistycznego Ciała,
Matko Kościoła,
Ty zeszłaś na dół, na ziemię, aby wezwać nas, dzieci tej ziemi do wzajemnej miłości,
do zjednoczenia i życia w pokoju…
Ty prosisz nas, abyśmy byli miłosierni, modlili się i pokutowali.
My dziękujemy Bogu z całego naszego serca, że On dał nam Ciebie jako naszą Matkę i Pośredniczkę we wszystkich naszych potrzebach.
Maryjo Najświętsza, pełna łaski, proszę pomóż mi,
Ja błagam ciebie i wysłuchaj mojej szczególnej prośby.
Ty obiecałaś nam Twoją macierzyńską opiekę, pełna łaski: "Ja jestem zawsze blisko Ciebie, z Moją Macierzyńską Miłością."
Rosa Mystica, Niepokalana, Mater Dolorosa, proszę ukaż mi, że Ty jesteś Moją Matką, Oblubienicą Ducha Świętego i Królową Nieba i Ziemi.
Amen.  

Pierina Guilli zmarła w dniu 12-ego stycznia 1991 r.