Matka Boska z La Vang

Święta Wietnamu

W 1552 r., rodzina Le - rządząca dynastia w Wietnamie, była manipulowana przez swojego głównego Regenta, Mac-a Dang Dung. To pochłonęło połączone wysiłki dwóch rodzin należących do elity politycznej, aby wygnać uzurpatora. Na skutek tego, Wietnam został podzielony na dwa regiony, które były zarządzane przez rodziny: Trinh i Nguyen. Rodzina Trinh rządziła regionem północnym. Region południowy znajdował się pod rządami dwóch rodzin: Le i Nguyen. Kilka lat później, wojny spowodowały niezgodę pomiędzy rodzinami Trinh i Nguyen. Pan Nguyen ustanowił stolicę w odległej miejscowości o nazwie Dinh Cat, z dala od walk rodzinnych. Rodzina Nguyen otworzyła swoje posiadłości dla zagranicznych statków kupieckich, w zamian za broń i amunicję przeciwko ich przeciwnikom mieszkającym na północy. W 1593 r., katolicy zostali wprowadzeni do Wietnamu przez Ojca Diego Aduarte, Dominikanina, który przybył na statku handlowym należącym do Hiszpanii. Ojciec Diego utworzył ośrodek misyjny w Dinh Cat.

Wiele lat później, Ojciec Francisco Buzoni, Jezuita, podtrzymał działalność ośrodka misyjnego swojego poprzednika, utrzymując dobre stosunki z rodziną Nguyen. Wraz z przybyciem Ojca Francisco de Pina, włoskiego Jezuity, który biegle mówił po wietnamsku, wielu ludzi nawróciło się na katolicyzm, włącznie z ciotką króla. Trzydzieści siedem parafii zostało ustanowionych wokół Dinh Cat, niedaleko linii wybrzeża Wietnamu, gdyż Ojcowie Jezuici kontynuowali pracę Ojca Dominikana. W 1624 r., Ojciec Alexander de Rhodes, francuski Jezuita, przybył i zapoczątkował utworzenie wietnamskiego alfabetu, który jest używany do tej pory. Przez ponad czterdzieści lat, rozkwit katolicyzmu był tolerowany, dzięki utrzymywaniu przez ten region dobrych stosunków z potęgami Europejskimi, takimi jak Hiszpania, Francja i Portugalia. W 1788 r., dynastia Nguyen poszerzyła swoje terytorium na południe i ponownie połączyła region północny z południowym, w obszar, który dzisiaj zajmuje państwo Wietnam. Stolica została przeniesiona jeszcze raz, o sześćdziesiąt kilometrów na południe do Hue i stała się oficjalną stolicą Wietnamu w 1789 r.

Prześladowania katolików rozpoczęły się w roku 1640 r., kiedy panowie Nguyen mieli odmienne poglądy niż hiszpańscy kupcy i zabili kilku misjonarzy. W 1645 r., Ojciec Alexander de Rhodes wyjechał z Wietnamu po tym jak kilku parafian w rejonie Dinh Cat zostało zabitych, podczas utarczki z miejscowymi bandytami. Okresowe prześladowania katolików w Wietnamie były kontynuowane i nasiliły się w 1798 r., kiedy dynastia Nguyen określiła katolicyzm jako sektę religijną, wprowadzoną przez obcokrajowców, w celach rekrutowania i oddziaływania na klasę pracującą, aby zbuntować ich przeciwko dynastii Nguyen. Kilka miesięcy później, rozpoczęły się bezpośrednie ataki na wszystkie trzydzieści siedem parafii w Dinh Cat, mające na celu wytępienie wprowadzonych w błąd członków ludu i zburzenie parafii. Ponad 100 000 wietnamskich katolików zginęło śmiercią męczeńską.

ierwsze objawienie Matki Boskiej w La Vang skierowane do Wietnamczyków, zostało odnotowane podczas wielkiego prześladowania w 1798 r. To był rok, w którym Król Canh 'Minh wydał antykatolicki dekret i rozkaz zniszczenia wszystkich katolickich kościołów oraz seminariów duchownych. Wielu Chrześcijan znalazło schronienie w dżungli, usytuowanej niedaleko Quang Tri - miasteczka w środkowym Wietnamie, gdzie oni doświadczyli głodu i chorób oraz przygotowali się na śmierć męczeńską. Wielu katolików z pobliskiego miasta Quang Tri szukało schronienia w głębokim lesie w La Vang. Wiele z tych osób cierpiało z powodu ostrego zimna, ukrywających się dzikich zwierząt, chorób typowych dla dżungli i głodu. Nocą, oni często zbierali się razem w małych grupkach, aby odmawiać różaniec i modlić się. Nieoczekiwanie, podczas pewnej nocy oni zostali odwiedzeni przez piękną Panią w długiej pelerynie, trzymającą Dzieciątko w ramionach, w towarzystwie dwóch aniołów, która się im objawiła. Ludzie rozpoznali Panią jako Matkę Boską. Matka Boska pocieszyła ich oraz kazała im ugotować liście z pobliskich drzew i użyć wywar jako lekarstwo. Ona także powiedziała im, że od tego dnia, wszyscy, którzy przyjdą na to miejsce, aby się modlić, otrzymają tę łaskę, że ich modlitwy będą wysłuchane i prośby wypełnią się. To miało miejsce na łące niedaleko dużego, starożytnego, indyjskiego drzewa figowego, gdzie uchodźcy się modlili. Wszyscy ci, którzy byli obecni zaświadczyli o cudzie.

Od czasu, gdy Pani z La Vang objawiła się po raz pierwszy, ludzie, którzy znaleźli tu schronienie wznieśli małą i osamotnioną kaplicę na Jej cześć. Podczas kolejnych lat, imię Matki Boskiej z La Vang zostało rozsławione przez ludzi z tego regionu również w innych miejscach. Pomimo odosobnionego umiejscowienia kaplicy w wysokich górach, grupy ludzi zaczęli odnajdywać ścieżki, aby przedrzeć się przez głęboką i niebezpieczną dżunglę, aby modlić się do Pani z La Vang. Stopniowo, pielgrzymi, którzy przychodzili z siekierami, mieczami, laskami i bębnami, aby wystraszyć dzikie zwierzęta, zostali zastąpieni przez tych, którzy nieśli powiewające flagi, kwiaty i różańce. Nowi pielgrzymi przychodzili każdego roku na to miejsce, pomimo nieustannych prześladowań. Po tym jak prześladowania zostały oficjalnie zakończone, Biskup Gaspar zarządził, aby wybudować kościół na cześć Pani z La Vang. Z powodu niebezpiecznego położenia i ograniczonych funduszy, budowa kościoła w La Vang pochłonęła 15 lat. Kościół został oficjalnie otwarty przez Biskupa Gaspar-a, podczas uroczystej ceremonii, w której uczestniczyło ponad 12 000 ludzi, a trwała ona od 6-ego do 8-ego sierpnia 1901 r. Biskup ogłosił Panią z La Vang - Opiekunką Katolików. W 1928 r. większy kościół został zbudowany, aby pomieścić wzrastającą liczbę pielgrzymów. Ten kościół został zniszczony latem 1972 r., podczas Wojny Wietnamskiej.

Historia Pani z La Vang nabiera coraz większego znaczenia, gdyż jest coraz więcej świadectw, składanych przez ludzi i potwierdzonych, że ich modlitwy zostały wysłuchane. W kwietniu 1961 r., Rada Wietnamskich Biskupów wybrała Święty Kościół w La Vang jako Narodowy Święty Ośrodek Maryjny. W sierpniu 1962 r., Papież Jan XXIII podniósł kościół w La Vang do rangi Bazyliki. W dniu 19-ego czerwca 1988 r. Papież Jan Paweł 11, w czasie ceremonii kanonizacyjnej 117 Wietnamskich Męczenników, publicznie i wielokrotnie podkreślił ważność i znaczenie Pani z La Vang oraz wyraził pragnienie odbudowania Bazyliki z La Vang, aby upamiętnić, obchodzoną w sierpniu 1998 r., 200-ą rocznicę pierwszego objawienia Pani z La Vang.

 

Matka Boska z La Vang nadal jest natchnieniem dla tych, którzy są prześladowani z powodu ich Wiary i Ona cały czas zaprasza ludzi do modlitwy oraz poświęceń, dokonywanych z miłości do ich Wiary. My wszyscy jesteśmy zachęcani do przyjścia do Maryi Najświętszej, żeby Ona mogła pociągnąć nas do Jej Niepokalanego Serca i Matka Boska zachęca nas, żyjących w naszych czasach, do cierpienia w zjednoczeniu z cierpieniami Pana Jezusa Chrystusa, Jej Boskiego Syna. Matko Boska z La Vang, módl się za nami. Ojciec Święty ostatnio powiedział: "W odwiedzaniu świątyni Matki Boskiej z La Vang, która jest tak ukochana przez Wietnamskich wiernych, pielgrzymów, przybywających, aby zawierzyć Jej ich radości i smutki, ich nadzieje i cierpienia. W ten sposób, oni wzywają Boga i stają się orędownikami dla ich rodzin i narodów, prosząc Pana, aby natchnął serca wszystkich ludzi, uczuciami pokoju, braterstwa i solidarności, aby wszyscy Wietnamczycy byli bardziej zjednoczeni każdego dnia w dzieło budowy świata, opierającego się na istotnych duchowych oraz moralnych wartościach, gdzie każda osoba będzie poszanowana z powodu Jego godności jako Syna Boga i będzie zdolna kroczyć w wolności oraz jak Syn w kierunku Ojca Niebieskiego, ‘bogaci w miłosierdzie' ".

Foot Note:

W obecnym komunistycznym kraju Wietnam, katolicyzm jest religią mniejszościową i podobnie jak wszystkie inne religie znajduje się pod ścisłą, rządową kontrolą. Nieznaczna poprawa w stosunkach pomiędzy państwem Wietnam a Watykanem nie doprowadziła jak do tej pory do ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Stosunki pomiędzy Watykanem a komunistycznym Wietnamem ostatnio cierpiały uwstecznienie wraz z powołaniem Arcybiskupa Jean-Baptist Pham Minh Man z miasta Ho Chi Minh jako Kardynała. W dniu 28-ego września 2003 r. Papież Jan Paweł II powołał 31 Kardynałów, wśród nich Jean-Baptiste Pham Minh Man. Reżim w Hanoi jest gwałtownie przeciwny jego nominacji i odmawia przyjęcia nominacji Pham Minh Man. Urzędnicy komisji rządowej do spraw religii oświadczyli, że Watykan podjął decyzję, bez porozumienia z komunistycznym Wietnamem i w ten sposób naruszył porozumienie z rządem Wietnamu. Spory pomiędzy państwem Wietnam a Watykanem przez lata, zanim nastąpiło powołanie Jean-Baptiste Pham Minh Man (69) jako Arcybiskupa z miasta Ho Chi Minh w 1998 r.

Modlitwa do Matki Boskiej z La Vang

Matko Boska, Maryjo przedstaw nas Panu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Matko Boska, Maryjo, prowadź wszystkie dusze do Pana Jezusa, naszego Drogiego Pana, który Jedyny wybawia i zbawia. Drogi Panie Jezu, uwolnij nas z więzów grzechu i kieruj nami z Twoją Miłością.
Amen