Matka Boska z Akita (Japonia)

W odległej, górskiej miejscowości: Yuzawadai, należącej do miasta Akita niedaleko zachodniego wybrzeża japońskiej wyspy Honsiu, mieszka siostra zakonna Agnieszka Katsuko Sasagawa. Po źle przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego, jej system nerwowy został sparaliżowany. To miało miejsce, gdy ona była w wieku 19 lat. Przez szesnaście lat Katsuko była skazana na bycie unieruchomioną, ona była przewożona od jednego szpitala do drugiego i poddawana wielu operacjom. W jednej z klinik Katsuko spotkała pielęgniarkę, dobrą katoliczkę, która dała jej postawy Wiary. Dzięki tej pielęgniarce, jej zdrowie stopniowo poprawiało się. Potem ona stała się członkiem Wspólnoty Sióstr Zakonnych Matki Boskiej w Nagasaki. Po czterech miesiącach jest zdrowie się pogorszyło i ona znalazła się w stanie krytycznym. Przez dziesięć dni nie odzyskiwała przytomności. Jej stan był określany jako beznadziejny. Pomimo tego, ona wyzdrowiała po wypiciu wody z Lourdes, którą siostry z Nagasaki przysyłały jej. W 1969 r. ona zdecydowała się wstąpić do Zakonu Służebnic Eucharystii. W 1973 r. ona całkowicie ogłuchła. Ona wyjechała do odległego miejsca w Yuzawadai, aby żyć razem z siostrami zakonnymi.

Nadzwyczajne wydarzenia zaczęły mieć miejsce w dniu 12-ego czerwca 1973 r., kiedy Siostra Agnieszka zobaczyła błyszczące, tajemnicze promienie wychodzące niespodziewanie z Tabernakulum. To samo wydarzyło w ciągu następnych dwóch dni. W dniu 28-ego czerwca 1973 r., rana o kształcie krzyża pojawiła się na lewej ręce Siostry Agnieszki. Ona krwawiła obficie i powodowała znaczny ból. W dniu 6-ego lipca Siostra Agnieszka usłyszała głos dobiegający od figury Matki Boskiej, znajdującej się w kaplicy, gdzie ona się modliła. Figura została wyrzeźbiona z jednego kawałka drewna pochodzącego z drzewa o nazwie: Katsura i ma wysokość trzech stóp. Tego samego dnia, kilka sióstr zauważyło krople krwi spływające z prawej ręki figury Matki Boskiej. Z czterech okazji, ten akt krwawienia powtarzał się. Rana na ręce figury Matki Boskiej pozostała do dnia 29-ego sierpnia, wtedy znikła. W dniu 29-ego września, w dniu kiedy rana znikła, siostry zauważyły, że Figura teraz zaczęła się "pocić", szczególnie na czole i na karku.

6 lipca 1973 r.: Pierwsze przesłanie:

Siostra Agnieszka słyszała głos nadchodzący od figury Matki Boskiej w kaplicy, w której ona się modliła. "Moja córko, moja nowicjuszko, ty byłaś Mi bardzo posłuszna w zrezygnowaniu ze wszystkiego i pójściu za mną. Czy słabość twoich uszu jest bolesna? Twoja głuchota zostanie uzdrowiona, bądź tego pewna. Czy rana na twojej ręce powoduje cierpienie? Módl się w intencji wynagrodzenia za grzechy ludzi. Każda osoba w tej społeczności jest Moją niezastąpioną córką. Czy ty odmawiasz dobrze modlitwę Służebnic Eucharystii? Pozwól, że będziemy modlić się razem: "Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwe obecne w Świętej Eucharystii, ja poświęcam moje ciało i duszę, aby stać się całkowitą jednością z Twoim Sercem, poświęcającym się w każdej chwili, na wszystkich ołtarzach świata i oddającym chwałę Ojcu, błagającym o nadejście Jego Królestwa.” „Proszę przyjmij tę skromną ofiarę ze mnie. Używaj mnie tak jak chcesz dla chwały Ojca i dla ratunku dusz." "Najświętsza Matko Boga nie pozwól mi nigdy oddzielić się od Twojego Boskiego Syna. Proszę broń mnie i chroń jako Swoje Wyjątkowe Dziecko. Amen."

3 sierpnia 1973 r.: Drugie przesłanie:

"Jeśli kochasz Pana, posłuchaj to, co Ja mam ci do powiedzenia. To jest bardzo ważne; przekaż to swojej przełożonej. Wielu ludzi na tym świecie obraża Pana. Ja pragnę dusz, które Go pocieszą, aby złagodzić gniew Boga Ojca. Ja i Mój Syn życzymy sobie dusz, które będą wynagradzać przez swoje cierpienia i ubóstwo za grzechy grzeszników i niewdzięczników. W tym celu, aby świat mógł poznać Jego gniew, Bóg Ojciec przygotowuje nałożenie wielkiej kary na całą ludzkość. Ja interweniowałam tak wiele razy, aby uspokoić gniew Boga Ojca. Ja zapobiegłam nadejściu nieszczęść przez ofiarowanie Mu cierpień Syna na Krzyżu, Jego Drogocenną Krew i ofiarowanie Mu ukochanych dusz, które pocieszają Go, tworząc kohortę ofiarnych dusz. Modlitwa, pokuta i odważne poświęcenia mogą złagodzić gniew Boga Ojca. ... Nawet w świeckiej instytucji, modlitwa jest potrzebna. Dusze, które pragną się modlić już są na drodze, aby zostały zebrane razem. Bez przykładania zbyt dużej uwagi do formy, bądźcie wierni i żarliwi w modlitwie, aby pocieszyć Mistrza."

13 października 1973 r.: Ostatnie przesłanie:

"Czy ty jeszcze chciałabyś się o coś zapytać? Dzisiaj – jest to ostatni raz kiedy Ja mówię do ciebie żywym głosem. Od teraz ty będziesz posłuszna osobie wysłanej do ciebie (Ojcu Yasuda) i twojej przełożonej. Moja droga córko, posłuchaj dobrze, co mam ci do powiedzenia. Przekaż to swojej przełożonej. Tak jak ci powiedziałam: jeśli ludzie nie okażą skruchy i nie poprawią się, Bóg Ojciec nałoży straszną karę na całą ludzkość. To będzie kara większa niż potop, taka jakiej nikt jeszcze wcześniej nie widział. Ogień będzie spadał z nieba i wyniszczy dużą część ludzkości, dobrych i złych, nie oszczędzając ani kapłanów ani wiernych. Ci, co przeżyją, znajdą się tak osamotnieni, że będą zazdrościć tym, którzy umarli. Jedyną bronią, która pozostanie dla ciebie będzie Różaniec i Znak pozostawiony przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiaj Różaniec. Na Różańcu, módl się za Papieża, Biskupów i Kapłanów. “Dzieło szatana będzie przenikać nawet do Kościoła w taki sposób, że będzie widać kardynałów kłócących się z innymi kardynałami, biskupów z biskupami. Kapłani , którzy czczą Mnie będą lekceważeni i będą się im przeciwstawiać ich koledzy...kościoły i ołtarze będą splądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy i diabeł będzie nakłaniał wielu kapłanów i wiele dusz konsekrowanych do porzucenia służby Bogu.”

Proszę zauważyć, że ostrzeżenie jest warunkowe. My nie jesteśmy skazani na karę, która ostatecznie nadejdzie; to się zdarzy tylko wtedy “jeśli ludzie nie okażą skruchy i nie poprawią się.” Chociaż to może brzmieć bardzo poważnie i nawet oddziaływać depresyjnie, my nie możemy odrzucić tego ostrzeżenia. (Kwiecień 1984 r.) –ks. Jan Szodżiro Ito, Biskup Niigata, w Japonii, po latach wytężonych badań, ogłasza, że wydarzenia z Akita w Japonii są ponadnaturalnego pochodzenia i zezwala całej diecezji na czczenie Matki Boskiej z Akita. On powiedział: "Przesłanie z Akita jest przesłaniem z Fatimy." (czerwiec, 1988 r.) Miasto Watykan - Józef Kardynał Ratzinger, Prefekt, Kongregacji do spraw Doktryny Wiary, daje ostateczną opinię na temat wydarzeń i przesłań z Akita. Określa je jako godne zaufania i warte wiary.

"Papież nigdy nie dał żadnego rodzaju aprobaty zarówno w stosunku do wydarzeń jak i przesłań z Akita."

Modlitwa Eucharystyczna z Akita

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Świętej Eucharystii, ja poświęcam moje ciało i duszę, aby stać się całkowitą jednością z Twoim Sercem, poświęcającym się w każdej chwili na wszystkich ołtarzach świata i oddającym chwałę Ojcu, błagającym o nadejście Jego Królestwa. Proszę, przyjmij tę skromną ofiarę ze mnie. Używaj mnie tak jak chcesz dla chwały Ojca i dla ratunku dusz. Najświętsza Matko Boga, nie pozwól mi oddzielić się od Twojego Boskiego Syna, broń mnie i chroń jako Swoje wyjątkowe dziecko.
Amen.  

Ten medalik ma błogosławieństwo i modlitwę
Siostry Agnieszki Katsuko Sasagawa

Wyprodukowano w Japonii / Mosiądz / Utlenione srebro

Francis Tetsuya Kobayashi
B-612,2174, KOYOCHO, TOKOROZAWA CITY, SAITAMA, 359-1103, JAPAN
Tel/Fax :+81 04-2928-8075