Matka Boża Tarnopolska

Pani nasza Tarnopolska, módl się za nami


Tarnopol (obecna nazwa: Тернопіль, Ternopil) – jest to miasto założone w 1540 przez hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego. Położone nad rzeką Seret.

W latach 1749-1779 w Tarnopolu został wybudowany kościół pod wezwaniem Św. Wincentego z Ferrary. Fundatorem kościoła był hetman wielki koronny Józef Potocki. Kościołem opiekowali się Ojcowie Dominikanie.

Od roku 1879 kościół Dominikanów był kościołem parafialnym dla mieszkańców Tarnopola.

Obraz Matki Bożej Tarnopolskiej został namalowany w połowie XVIII wieku dla kościoła Św. Wincentego z Ferrary w Tarnopolu.

Od roku 1838 przed obrazem Matki Bożej Tarnopolskiej odprawiano pierwsze w Polsce nabożeństwa majowe. Obraz był wtedy umieszczany w ołtarzu głównym.

W dniu 29 września 1930 roku papież Pius XI udzielił odpustu 300 dniowego za każde odmówienie wezwania: "Pani Nasza Tarnopolska, módl się za nami!"

Obecnie obraz Matki Bożej Tarnopolskiej znajduje się w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu, w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kościół Św. Wincentego z Ferrary znajduje się teraz na terenie Ukrainy i został zamieniony na sobór (katedrę) grecko-katolicką pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Przeczystej Bogurodzicy.Kościół Dominikanów w Tarnopolu