Święty Antoni z Padwy

Doktor Kościoła
1195 r. – 1231 r.

Wspomnienie: 13 czerwca

Znany także jako: Święty Antoni z Lizbony; Santo António de Lisboa

Święty Antoni z Padwy jest katolickim świętym, który urodził się w dniu 15 sierpnia 1195 roku, niedaleko Lizbony, w bogatej rodzinie i otrzymał imię Fernando. Został wysłany do szkoły katedralnej w Lizbonie, ale w 1210 r., w wieku 15 lat wstąpił do zakonu augustiańskiego Sao Vicente w Lizbonie, wbrew życzeniu rodziny. W zakonie, znajdującym się blisko rodzinnej miejscowości, był rozpraszany przez wizyty krewnych i znajomych. Po dwóch latach, Fernando poprosił o przeniesienie w inne miejsce. Został wysłany do zakonu Krzyża Świętego w Coimbra, wielkiego centrum naukowego i stolicy Portugalii w tym czasie. Św. Antoni poświęcił kolejne osiem lat swojego życia na studia i modlitwę, zagłębiając się w Piśmie Świętym.

Kiedy dotarły do niego wiadomości na temat franciszkańskich męczenników z Maroka, Święty Antoni wstąpił do Zakonu Franciszkanów w 1221 r., w wieku 26 lat. Na swoją własną prośbę został wysłany na misję do Maroka, aby głosić kazania wśród Maurów. Jednak musiał wrócić do Europy z powodu choroby. Następnie, Św. Antoni przeniósł się do miejscowości Romagna, we Włoszech, gdzie spędził 9 miesięcy jako kapelan eremitów (pustelników). Święty Antoni był skromny i wypełniał najniższe obowiązki w kuchni i zakonie. Ale Bóg miał dla niego większe plany. Podczas ceremonii święceń kapłańskich, ksiądz, który miał wygłosić kazanie, nagle zachorował i Święty Antoni otrzymał polecenie wygłoszenia kazania zamiast niego. Chociaż odmówił z pokorą w pierwszej chwili, to jednak musiał wygłosić kazanie, gdyż złożył ślub posłuszeństwa przełożonemu.

Ostanie dwa lata swojego życia Święty Antoni spędził w Padwie, głosząc kazania, posługując w konfesjonale i pomagając biednym. Święty Antoni zmarł w dniu 13 czerwca 1231 r., w Arcella, na przedmieściach Padwy, w mieszkaniu przeznaczonym dla kapelana Zakonu Klarysek w Arcella. Tu otrzymał ostatnie namaszczenie i tu odszedł do Pana, w wieku zaledwie 36 lat.

Święty Antoni został kanonizowany w 1232 r., przez Papieża Grzegorza IX i został ogłoszony Doktorem Kościoła przez Papieża Piusa XII w 1946 r. Święty Antoni był bardzo szybko kanonizowany, zaledwie 352 dni po swojej śmierci. W 1263 r. wybudowano Bazylikę ku jego czci.

Święty Antoni był przede wszystkim wielkim kaznodzieją w średniowieczu i jednym z najlepszych mówców wszech czasów. Dzisiaj, Święty Antoni jest jednym z najbardziej znanych świętych i jest często przywoływany przez katolików, aby pomógł odnaleźć zagubione przedmioty. Święty Antoni z Padwy jest zwykle rzeźbiony lub malowany z Dzieciątkiem Jezus na ręku, lub z kwiatem lilii lub z książką lub z Dzieciątkiem Jezus i lilią i książką.

Święty Patron: oręduje w przypadku zagubionych osób lub przedmiotów.

Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Antoniego

Święty Antoni, doskonały naśladowco Pana Jezusa, otrzymałeś od Boga szczególną łaskę odnajdywania zagubionych przedmiotów, udziel mi łaski, abym mógł odnaleźć {proszę wymienić intencję} który zgubiłem. Przynajmniej przywróć mi spokój i wyciszenie umysłu, gdyż strata tego bardziej oddziałuje na mnie niż strata rzeczy materialnej. Oprócz tej łaski, proszę Ciebie jeszcze o inną: żebym mógł zawsze pozostać w posiadaniu prawdziwego dobra jakim jest Bóg. Pozwól mi raczej stracić wszystkie rzeczy niż miałbym stracić Boga, dobro najwyższe. Nie pozwól mi stracić największego skarbu – życia wiecznego z Bogiem.  Amen.

Nowenna za wstawiennictwem Świętego Antoniego z Padwy

Od 4 do 12 czerwca

Modlitwa wstępna

Najukochańszy Święty Antoni, czcimy Ciebie jako sługę Boga z powodu Twojej wierności i wytrwałości w Jego służbie. Spraw, abyśmy byli wspierani przez Twoje cnoty i wstawiennictwo, w naśladowaniu Twojego przykładu. Amen.

Dzień pierwszy

V. O, Boże, przyjdź mi z pomocą;
R. Panie, pośpiesz mi z pomocą.
Święty Antoni, wielki cudotwórco, Bóg obdarzył Cię hojnie, dokonując wielu cudów poprzez Twoje wstawiennictwo. W swojej dobroci, przyjdź mi z pomocą teraz i wysłuchaj mojej prośby. Amen.

Modlitwa na zakończenie

O, Boże, niech to, że czcimy pamięć Św. Antoniego, Spowiednika i Doktora Kościoła będzie zawsze źródłem radości dla Twojego Kościoła. Niech jego duchowa pomoc uczyni nas silnymi oraz niech jego pomoc wyprosi dla nas nagrodę wieczną. Prosimy o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Dzień drugi

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. Wysłuchaj mnie Boże, miej litość nade mną;
R. O, Panie, bądź moją pomocą.
Ukochany Święty Antoni, przychodzę do Ciebie z całkowitą pewnością w Twoją łaskę u Boga, który udziela pomocy potrzebującym poprzez Twoje wstawiennictwo. Nie zapomnij o mnie w miejscu Twojej niebiańskiej chwały i wstaw się za mną u Boga. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień trzeci

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. O, Boże, nie stój z dala ode mnie;
R. O, Boże, spójrz na mnie i przyjdź, aby mnie wybawić.
Chwalebny święty Antoni, uznaję swoją słabość i wiem, że popełniłem wiele grzechów przeciw Wszechmocnemu. Pomimo mojej bezwartościowości, proszę pomóż mi w mojej naglącej potrzebie. W swojej uprzejmości, wstaw się za mną u Boga. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień czwarty

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. O, Panie, naucz mnie swoich dróg;
R. Naucz mnie swoich ścieżek.
Gorliwy, Święty Antoni, pomóż mi teraz docenić Boża wolę w moim życiu i bądź moim potężnym patronem, wysłuchaj mojej prośby. Jestem pewny, że będziesz błagał o Boże miłosierdzie dla mnie w moich trudnościach. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień piąty

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. O, Panie błagam Ciebie i płaczę;
R. Panie, usłysz mój głos.
Najcnotliwszy Święty Antoni, przez Twoją miłość do Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, błagam o Twoją pomoc w mojej trwodze i proszę o Twoją szybką odpowiedź. Ty ukazałeś moc Świętych Pańskich, przez swoją gotowość pomocy Jego ludziom. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień szósty

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. Moja pomoc jest w Imieniu Pana;
R. Który uczynił niebo i ziemię.
Najskromniejszy Święty Antoni, Twoje poświęcenie ludziom biednym, wzbogaciło Kościół w niezliczone łaski i błogosławieństwa. Błagam o Twoją pomoc dla mnie, abym mógł być ubogacony przez Twój przykład. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień siódmy

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. Wszystko co Pan pragnie, to czyni;
R. W niebie i na ziemi.
O, dobry Święty Antoni, pocieszasz tych, którzy jak ja się smucą. Bądź ze mną, gdyż pocieszam innych naśladując Ciebie. Nie zapomnij o mojej potrzebie w moich trudnościach i błagaj usilnie naszego Boga w mojej intencji. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień ósmy

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. Panie, obroń swoich ludzi;
R. Bóg jest miłosierny dla swoich sług.
Błogosławiony Święty Antoni, w swoim życiu byłeś przykładem doskonałości, który czynił cuda dla osób cierpiących. Ze swojego miejsca w raju, przyjdź teraz do mnie z pomocą i wybłagaj u Boga wysłuchanie mojej prośby. Amen.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

Dzień dziewiąty

Modlitwa wstępna (jak w dniu pierwszym)

V. Dziękujmy Panu, bo jest dobry;
R. Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Wierny Święty Antoni, moje serce przepełnia wdzięczność. Wiem, że Twoja moc u Boga jest wielka i że otrzymasz dla mnie, to czego pragnie moje serce. Pomóż mi teraz, błagam Cię, zawsze byłeś wierny Bogu. Amen.
V. Święty Antoni, który tak bardzo kochałeś i czciłeś Dzieciątko Jezus.
R. Wyproś nam to, o co prosimy.

Modlitwa końcowa (jak w dniu pierwszym)

W Radecznicy w Polsce znajduje się szczególne Sanktuarium Św. Antoniego – tu 8 maja 1664 roku objawił się Święty Antoni i obiecał przyjść z pomocą w sprawach zdrowia, a także powiedział, iż każdy, kto będzie prosił, otrzyma pociechę. To objawienie jest uznane przez Kościół.