Matka Boska z Beauraing

Ja jestem Niepokalaną Panną
Beauraing, Belgia 1932 r.

Święto: 22 sierpnia

Przez pierwsze kilka razy, kiedy Matka Boska objawiała się w Beauraing, Ona ukazywała się w pewnej odległości od pięciorga dzieci, Andree i Gilberte Degeimbre, którzy byli w wieku 15-stu i 9-ciu lat i Fernande, Golberte i Albert Voisin mających wtedy 15, 13 i 11 lat. Matka Boska pozostawała w milczeniu przez długi okres czasu. Kiedy Ona objawiła się, dzieci zostały rzucone na kolana czy chciały tego czy nie. To spowodowało, że upadły na ziemię, na kolana z dużą siłą, ale nie powstały na ich kolanach żadne zranienia.

Matka Boska objawiła się w Beauraing ponad 30 razy. Pierwszy raz to było 19-ego listopada 1932 r. i ostatni raz 3-ego stycznia 1933 r. Oni nie wierzyli , kiedy rozmawiano o tych objawieniach, jakie wydarzyły się w większości innych miejsc, gdzie objawiała się Matka Boska. Siostry zakonne w internacie, do którego oni uczęszczali, zabroniły im rozmawiać o objawieniach, gdyż one nie były przygotowane do zwracania uwagi na to co dzieci im mówiły. Ale potem, podczas czwartego objawienia, Matka Boska poruszyła się w kierunku nowego budynku, gdzie siostry zakonne mieszkały i pozostała tam nad krzakiem głogu. Ona otworzyła Swoje ręce do powitania, uśmiechnęła się i zniknęła. Andree, Gilberte, Fernande, Golberte i Albert nie byli w szkole, ale Matka Przełożona kazała im zostać w domu następnego wieczora. Dzieci posłuchały się, ale spędziły noc płacząc i modląc się.

Wszystkie objawienia w Beauraing zdarzyły się wieczorem, co spowodowało, że wiele osób było obecnych. Pierwsze dni, Matka Boska wydawała się oczekiwać na dzieci i objawiła się im, gdy oni odmawiali różaniec. Kiedy dzieci zobaczyły Ją, ich głosy stały się wyższe w tonie i wydawały się tworzyć jeden głos/dźwięk. Kilka setek osób modli się gorliwie razem z nimi podczas pełnej ciszy. Siostry zakonne, które słyszały to, zastanawiały się co na ziemi one powinni myśleć o tym. W międzyczasie one słuchają się poleceń diakona i dbają o to, aby drzwi były zamknięte. Później, 8-ego grudnia, wcześnie rano, duża liczba ludzi uczestniczy w spowiedzi, wiele z tych osób szczerze się nawraca. Ogromna liczba ludzi przystępuje do Komunii Świętej. Po Mszy świętej, odbywa się procesja do krzaku głogu. Przyjeżdżają autobusy z Charleroi, Merziere, Givet, Dinant, Namur, St. Hubert i Brukseli. Dodatkowe pociągi kursują z Dinant i z Ardennen.

O godzinie trzeciej po południu, teren zakonu jest zapełniony ludźmi, podobnie jak i ulica. Policja utrzymuje porządek i ludzie śpiewają „wyciągnij Swoją Błogosławioną Rękę nad Belgią”. Obszar wokół krzaka głogu jest oświetlony płomieniami palących się świec. Potem wejścia na teren zakonu są zamykane, co nie było łatwym zadaniem. Wszystkie świece zostają zgaszone, patrole policji kontynuują czuwanie nad bezpieczeństwem, chronią posesję sióstr zakonnych i zapobiegają wtargnięciu ludzi. O 6-tej rano dzieci przyjeżdżają i krzyczą: „Ona jest tutaj!!!” Oni wszyscy padają na kolana, odmawiają Zdrowaś Mario i proszą, aby Matka Boska przemówiła. Ale Matka Boska nic nie mówi, tylko się uśmiecha. Potem oni odmawiają cały różaniec i Najświętsza Maryja pozostaje widoczna przez ten cały czas.

Jest sześciu lekarzy, którzy chcą zbadać dzieci i przeprowadzić testy. Oni świecą lampami elektrycznymi w oczy dzieci i jeden z lekarzy wbija igłę całkiem głęboko w jedno dziecko i przykłada zapaloną zapałkę do ręki małej dziewczynki. Zapałka spala się całkowicie, ale nie ma znaku czucia w ręku dziecka. Dzieci słysząc o tym później były bardzo zdziwione, że nie ma żadnych oznak oparzeń na ręku dziewczynki. Lekarze zgodzili się jednomyślnie, że dzieci były w stanie całkowitej ekstazy. Dzieci są przepytywane osobno, ale nie ma żadnej różnicy w tym, co mówią. To jest fantastyczne usłyszeć, co najmłodsze dziecko mówi o wyglądzie Matki Boskiej. Ludzie już zrozumieli, że Matka Boska się objawiła. Dziewczynka także była przepytywana. To nie wydarza się przed 21-ym grudnia, kiedy Matka Boska mówi w Beauraing kim Ona jest:

Ja jestem Niepokalaną Panną

W dniu 23-ego grudnia w Beauraing Matka Boska mówi: "Chciałabym, aby został tutaj wybudowany kościół, aby ludzie mogli przyjść tu na pielgrzymkę”. W dniu 29-ego grudnia Fernande słyszy jak Ona mówi: "Módl się, módl się dużo!!." Jej mała siostra, słyszy 1-ego stycznia: „Módl się zawsze.” I potem, 2-ego stycznia Matka Boska mówi: "Jutro, Ja powiem każdemu z was coś szczególnego”. Dzień trzeciego stycznia jest ostatnim dniem objawień i definitywnie najważniejszym dniem ze względu na przekazywane treści. Albert otrzymał tajemnicę, której on nigdy nie ujawnił a jego mała siostra Gilberte otrzymała od Matki Boskiej następujące przesłanie:

WIELKA OBIETNICA Z BEAURAING:

"JA NAWRÓCĘ GRZESZNIKÓW"

Co za cudowna obietnica!! od NIEPOKALANEJ PANNY. Od Jej Matczynego Serca, że Ona ma duże współczucie i cierpi z tymi wszystkimi, którzy modlą się o nawrócenie tych, których kochają. Ponieważ oni modlą się za wszystkich, aby byli jednością, jednoczą się w Miłości Boga. Aby pokazać Swoją Potężną Moc, Ona mówi do Andree:

"JA JESTEM KRÓLOWĄ NIEBA I MATKĄ BOGA; MÓDL SIĘ ZAWSZE”

Do Fernande, która jako pierwsza zauważyła coś i od tego momentu kontynuowała modlitwę przez dłuższy okres czasu, Matka Boska mówi w następujący sposób:

"Czy kochasz Mojego Syna?… Czy kochasz Mnie?… Potem ofiaruj się za Mnie!!"

Każdy słyszy jak Ona mówi: "Adieu!" Podczas objawień, które wydarzyły się po 29-tym grudnia, dzieci cały czas widzą: „Serce otoczone przez promienie światła”. To dlatego ludzie nazywają Maryję Najświętszą: „Matką ze Złotym Sercem".

Święto Matki Boskiej z Beauraing zostało umieszczone w kalendarzu liturgicznym 22-ego sierpnia, kiedy przypada Święto Niepokalanego Serca Maryi Najświętszej.
Potem, gdy kalendarz liturgiczny został poprawiony to święto zostało nazwane: "NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ". Aby obchodzić to święto w Beauraing ty musisz być w Beauraing najpóźniej 21-ego sierpnia, abyś mógł potem włączyć się w duchowe, osobiste przygotowania do tego dnia. To jest tak jakbyś założył swoje duchowe ubranie na spotkanie!

"Objawienia w Beauraing są w pełni zaaprobowane przez Papieża: 2-ego lipca 1949 r."

Sanctuaires ND de Beauraing
Rue de l’Aubépine, 6
B-5570 Beauraing
Tel.: 32 - (0)82711218
Fax: 32 - (0)82714075
E-mail: info@sanctuairesbeauraing.com

Rok później, w 1933 r., Matka Boska objawia się ponownie; tym razem
w Banneux (Belgia)