Święty Stanisław Papczyński

(18 maja 1631 r. – 17 września 1701 r.)

Wspomnienie: 18 maja

Święty Ojciec Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu (Polski), koło Starego Sącza. Jego rodzicami byli Tomasz Papka i Zofia Papka z domu Tarcikowska. Został ochrzczony w kościele Św. Jakuba Apostoła i otrzymał imię Jan. Miał brata Piotra oraz 6 sióstr.

Już w łonie matki został poświęcony Bogu i jego Najświętszej Matce. Jego mama, będąc w ciąży, wiosną 1631 roku wpadła do Dunajca, który w tym okresie jest rzeką niebezpieczną. Zofia Papka złożyła wtedy ślub Bogu, obiecując oddanie dziecka na służbę Bogu i Matce Bożej, jeśli Bóg uratuje ją i dziecko. Tak też się stało.

Rzeka Dunajec


Stanisław Papczyński uczył się: w Kolegium Jezuitów w mieście Jarosław, później – w Kolegium Ojców Pijarów w Podolincu na Spiszu, następnie w Kolegium Jezuitów we Lwowie oraz w Kolegium Jezuitów w Rawie Mazowieckiej.

Po ukończeniu nauki w szkołach, wstąpił do Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkól Pobożnych (w skrócie Zakonu Pijarów) w miejscowości Odoliniec na Spiszu, w dniu 2 lipca 1654 r.

Śluby zakonne złożył w Warszawie w dniu 22 lipca 1656 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w Brzozowie koło Rzeszowa w dniu 12 marca 1661 r.

W 1663 r. został wysłany do Warszawy, gdzie zasłynął jako wspaniały kaznodzieja, spowiednik i kierownik duchowy. Spowiadali się u niego: prałaci, biskupi i senatorowie – wśród nich przyszły król Jan III Sobieski, a także przyszły papież Innocenty XII (w tym czasie Nuncjusz Apostolski Antonio Pignatelli).

Święty Stanisław Papczyński oraz kilku innych zakonników weszło w spór z władzami zakonu odnośnie sposobu wypełniania zobowiązań płynących z reguły zakonu. Spowodowało do duży niepokój w całej Prowincji Pijarów i w związku z tym, w roku 1699 Święty Papczyński poprosił Papieża o zwolnienie go ze złożonych ślubów zakonnych i pozwolenie odejścia z Zakonu Pijarów. Zgodę otrzymał 18 października 1670 r.

W dniu 11 listopada 1670 w miejscowości Kazimierz kolo Krakowa, Święty Stanisław Papczyński złożył Bogu i Najświętszej Maryi Pannie osobisty akt ofiarowania, tzw. Oblatio, w którym zadeklarował, że pragnie nadal żyć jako zakonnik i pragnie założyć Zakon Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zakon Marianów założył w 1673 r., w Puszczy Korabiewskiej (dzisiejsza nazwa: Puszcza Mariańska), kolo Skierniewic.
Celem Zakonu było:
1. szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
2. modlitwa za dusze czyśćcowe, szczególnie modlitwa za osoby, które zmarły nagle, czyli za żołnierzy i za ofiary zarazy,
3. działalność apostolska, szczególnie wśród osób biednych i zaniedbanych religijnie.

Ojciec Stanisław Papczyński zmarł w opinii świętości, w dniu 17 września 1701 r. Został pochowany w kościele Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie (obecna nazwa to Góra Kalwaria kolo Warszawy).

Święty Stanisław Papczyński jest Patronem dzieci nienarodzonych, rodziców pragnących potomstwa, dzieci mających trudności w nauce.

Beatyfikowany:

przez Kardynała Tarcisio Bertone w imieniu Papieża Benedykta XVI, w Licheniu, w Polsce, w dniu 16 września 2007 r.

Kanonizowany:

przez Papieża Franciszka, w Rzymie, w dniu 5 czerwca 2016 r.

MODLITWA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ za wstawiennictwem
Świętego Stanisława Papczyńskiego

Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w Świętym Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała…

Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.