Święty Jan Baptysta Maria Vianney

 

1786 r. -1859 r.

Święto: 4-ego sierpnia

Znany także jako: "Uzdrowienie z Ars", John Baptist Marie Vianney

Święty Jan Baptysta Maria Vianney urodził się w wiosce Dardilly, we Francji, w dniu 8-ego maja 1786 r., jako syn biednego chłopa. On musiał przyjąć swoją Pierwszą Komunię w tajemnicy, kiedy on miał 13 lat, ponieważ Kościół był nadal prześladowany. Św. Jan pracował jako pastuch do 18 roku życia, kiedy wstąpił do seminarium, aby zostać kapłanem.

Jan Vianney doświadczał ciężkiego czasu. On walczył potężnie ze wszystkimi trudnościami w nauce i miał szczególne kłopoty, jeśli chodzi o łacinę. On został zwolniony z seminarium w Lyons, potem ponownie przyjęty i nie jeszcze raz zdał egzaminów. Ostatecznie, wikariusz-generalny przeegzaminował Jana w języku francuskim i wyświęcił go na kapłana, gdy Jan był w wieku 29 lat. To miało miejsce w Grenoble, w 1815 r., po jedenastu latach nauki. W tym wieku, on był starszy niż jego profesor. Wielu katolików z tego rejonu było obrażonych faktem jego wyświęcenia, wiedząc o jego mniej niż wzorowej wiedzy, szczególnie z zakresu łaciny i złożyli prośbę o jego usunięcie.

Ale jego biskup zdawał sobie sprawę, że Vianney miał wielką, ogólną zdolność i był wzorem dobra; więc on wyświęcił go na księdza w 1812 r. Wyznaczył go na pomocnika księdza, w parafii jego pierwszego księdza – nauczyciela. U młodego Ojca Vianney wkrótce ujawniły się szczególne łaski, czyniąc go wspaniałym spowiednikiem. W 1818 r., Jan-Maria został mianowany księdzem w wiejskiej parafii w Ars-en-Dombes i rozpoczął pracę w Ars. On zaczął odwiedzać swoich parafian, szczególnie chorych i biednych. Tutaj, w Ars on spędził resztę swojego życia. Święty Jan Vianney był prowadzony przez życie dla chwały Boga, zbawienia jego duszy i dusz, za które on był odpowiedzialny. On zapałał miłością do Pana Jezusa i poprzez Niego, Pan Jezus zapalił płomieniami wiary wiele osób.

Ks. Jan Vianney spędzał regularnie od 14-tu do 18-tu godzin dziennie, posługując w konfesjonale. On mógł spędzić nawet dwa lub trzy dni bez jedzenia. Kiedy on jadł, jego posiłek składał się z ugotowanych ziemniaków. W tej ważnej pracy on pomagał dzięki swojemu duchowemu darowi czytania ludzkich dusz. Gdy wieść na temat jego niezwykłych zdolności jako spowiednika rozeszła się po świecie, tysiące ludzi, włączając w to biskupów i arystokrację, pielgrzymowało do Ars, aby uzyskać poradę duchową. On wysłuchiwał spowiedzi ludzi z całego świata, którzy przychodzili pokornie do konfesjonału i doświadczali cudów. Te cuda on przypisywał wstawiennictwu Św. Filomeny, której grób został ostatnio odnaleziony i którą on nazywał jego, drogą, małą Świętą. Jego życie było wypełnione uczynkami miłosierdzia i miłością. To jest odnotowane, że nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy nawracali się po jego zwykłych słowach. Do roku 1855, ks. Jan Vianney wysłuchiwał aż 20 000 spowiedzi rocznie.

Z Katarzyną Lassagne i Benedyktą Lardet, on ustanowił "Opatrzność Bożą", dom dla dziewcząt i ten dom stał się wzorem dla innych podobnych instytucji w całej Francji. Tylko mężczyzna mający objawienia (wizje) mógł mieć tak silne zaufanie, że Bóg zaspokoi zarówno duchowe jak i materialne potrzeby wszystkich tych, którzy przychodzili, aby uczynić La Providence swoim domem.

On był proboszczem w Ars przez 41 lat. Ale nawet leżąc na łożu śmierci, nie pozwolono mu spędzić czasu w samotności, której on pragnął tak bardzo. Ludzie przychodzili z różańcami i medalikami, aby on im je pobłogosławił i pobłogosławił ich. Nie będąc w stanie mówić, Jan podniósł swoją rękę i uczynił słaby Znak Krzyża. W dniu 3-ego sierpnia on jeszcze żył. O godzinie siódmej wieczorem, tego dnia przyszedł Biskup z Belley. Ks. Jan był zbyt chory, aby mówić i tylko uśmiechał się. Biskup pocałował go i zszedł na dół do kościoła, aby się za niego modlić. O godzinie drugiej w nocy, następnego dnia, tj. 4-ego sierpnia 1859 r., ks. Jan Vianney, który był Uzdrowieniem z Ars przez ponad czterdzieści jeden lat, zmarł; on był wtedy w wieku siedemdziesięciu trzech lat.

Cuda po śmierci Św. Jana Vianney, zdarzają się cały czas, dzięki jego pośrednictwu. On został kanonizowany w dniu 31-ego maja 1925 r., przez Papieża Piusa XI. Po dzień dzisiejszy, jego ciało, które pozostało nienaruszone, można oglądać przez szkło, w marmurowym ołtarzu w Ars, we Francji.

Patron: Proboszczów na całym świecie.

Modlitwa do Św. Jana Vianney

Wszechmocny i Miłosierny Boże, w Św. Janie Vianney, Ty dałeś nam Księdza, który był znakomity w pasterskiej gorliwości. Poprzez jego wstawiennictwo, pomóż nam zdobywać ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę.
Amen.