Witte Donderdag

Donderdag voor Pasen

28 maart 2024 

Witte Donderdag is de donderdag in de Goede Week vóór Pasen waarop het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie herdacht worden. Op deze dag vieren we dat Jezus de Eucharistie aan ons heeft gegeven. Hij viert met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal.

Laatste Avondmaal

Jezus weet dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Uit liefde voor ons geeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen (en dus ook aan ons) een 'afscheidscadeau'; Hij geeft zijn eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood en Wijn. Hij neemt het brood en zegt:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt" Vervolgens neemt Hij de beker wijn en zegt: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken." Zo wil Jezus altijd bij ons blijven, door de Eucharistie. Wij mogen Hem Zelf ontvangen in de H. Communie.

Wit

Het was het begin van wat later de eucharistie is gaan heten, of het avondmaal. Ondanks al het leed is dat volgens de kerk ook een mooie gebeurtenis, vandaar de naam Witte Donderdag. Want wit is in de kerkelijke traditie de kleur voor een belangrijk feest. In de katholieke traditie worden op Witte Donderdag alle kruisbeelden met een wit kleed bedekt.

Gebed voor Witte Donderdag

God, wij danken u om uw Zoon
Jezus Christus,
Hij is tot het uiterste gegaan,
door de dood heen,
verbonden met U In Hem zijt gij
God-met-ons geworden,
bond- en tafelgenoot van
mensen die op zijn woord
ook elkaars tafelgenoten
mochten worden.
Blijf ons nabij.
Houd Zijn droom onder ons
levend, opdat wij,
elkaar in vrede
verbonden nabij,
een volk naar Uw hart worden.
Amen.