Heilige Bartolomeus

Feestdag: 24 augustus

Bartolomeus behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus zelf als zijn meest intieme vriendenkring had uitgekozen (Matteus 10,03; Markus 03,18; Lukas 06,14).

Mogelijk werd hij door de apostel Filippus een volgeling van Jezus en trad hij na Diens dood en verrijzenis op als prediker in Armenië, Mesopotamië en Indië. In het midden van de eerste eeuw vond Bartolomeus in Albanopolis de dood doordat hij levend werd gevild, waarna hij werd onthoofd.

Over Bartolomeus hebben we geen berichten van enig belang; zijn naam komt in feite altijd en alleen maar voor in de hierboven aangehaalde lijsten van de Twaalf, en komt nooit midden in een verhaal voor. Maar vanuit de traditie wordt hij vereenzelvigd met Nathanaël: een naam die "God heeft gegeven" betekent.