Heilige Barbara

Barbara van Nicomedië 

Feestdag: 4 december

Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast. Maar wat we van haar leven en sterven weten, berust puur op legende.

Om haar schoonheid sloot de vader haar in een toren op, om haar aan de listen en lagen van de mannen te onttrekken.

Barbara deed de gelofte van maagdelijkheid en liet gedurende de afwezigheid van haar vader in de toren een derde venster aanbrengen, ter ere van de Heilige Drie-eenheid, ook versierde zij haar bad met het teken van het heilig kruis. Daarover was haar vader bij terugkeer zo verbolgen, dat hij haar met getrokken zwaard wilde doden.

Door een wonder werd zij gered. Want 's nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze.

Uiteindelijk werd zij door haar vader eigenhandig onthoofd, maar werd  hij daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.

 

 

Naschrift voorzitter Leo de Bondt:

Het bezoek van mijn vrouw Joke en mij aan de Sint Barbara Kerk in Breskens heeft een dermate indruk op ons gemaakt met betrekking tot de voormalige pastoor Omèr Gielliet, een beeldhouwer en priester, dat hier zeker iets over zou moeten worden verteld. De heer Omèr Gielliet is 91 jaar oud geworden.

Via de volgende linken kunt u meer informatie vinden:  

Artikel over Omer Gielliet in de Bezieling

Omer Gielliet website

RK Sint Barbara kerk