Heilige Simon de Zeloot

Feestdag: 28 oktober

Simon de Zeloot was de elfde apostel van Jezus en door Simon Petrus uitgekozen. Simon draagt in de evangeliën de bijnaam 'Zeloot' of 'IJveraar'. Hij behoorde tot de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het land uit wilde hebben.

Simon Zelotes, de elfde apostel, was door Simon Petrus uitgekozen. Hij was een bekwaam man van goede afkomst en woonde bij zijn familie in Kafarnaüm. Hij was achtentwintig jaar toen hij zich bij de apostelen aansloot

Deze bijnaan diende om hem te onderscheiden van de andere apostel die Simon heette, nl. Simon Petrus.

Volgens de legende zou Simon na Jezus' hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. Daarna reisde hij samen met Judas Taddeus (niet de verrader!) naar Perzië. Daar doopten zij meer dan 60.000 mensen, de kinderen niet meegeteld. Onder de dopelingen was ook een koning. Zo werkte hij verder totdat hij oud en zwak was geworden. En hij stierf en werd begraven in het hart van Afrika.