Nieuwsbrief Marypages 2021

Woord van de voorzitter

Geachte donateurs,

We bedanken alle donateurs voor hun financiële steun in het afgelopen jaar. Alleen met uw hulp kon Marypages blijven voortbestaan.
Voor donateurs, die ons ook dit jaar weer willen steunen met een donatie van minimaal 50 euro hebben wij weer een wonderdadige medaille en een prachtige parelmoer rozenkrans uit Lourdes, beide met een uitvoerige beschrijving.
In de rozenkrans is wat heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.
Helaas hebben wij de minimale donatie voor het verzenden van een rozenkrans en een wonderdadige medaille voor donateurs, die buiten Europa wonen, moeten verhogen van 50 naar 60 euro. De portokosten naar landen buiten Europa zijn namelijk gestegen van € 4,65 naar € 23,00. Sinds 1 januari 2020 mag een brief nog slechts papier bevatten en giften e.d. dienen als pakketpost te worden verzonden. Zo verschilt het tarief van landen binnen Europa van € 9,30 tot € 13,00.
In de meimaand, Mariamaand zullen wij elke dag op Facebook een mooi gebed en/of een verwijzing naar een Mariapagina maken. Natuurlijk blijft een donatie erg welkom en uiteraard vrijblijvend, maar om de toekomst van Marypages veilig te stellen, blijven wij wel afhankelijk van uw giften. Wij vertrouwen erop dat wij kunnen blijven rekenen op iedereen die Marypages een warm hart toedraagt, zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren.
Steun daarom onze Stichting door vóór 1 mei 2021 een eenmalig donatiebedrag van minimaal 20 Euro (meer is altijd welkom) over te maken naar onze rekening bij de Rabobank: IBAN/SEPA nummer: NL19RABO0136467849 / BIC nummer: RABONL2U t.n.v. Stichting Marypages, Didam, waarvoor bij voorbaat onze dank. Onze donatiemodule biedt nu ook de mogelijkheid om uw donatie via een automatische doorlopende machtiging over te maken via:
https://www.marypages.com/doneer-online.html?lang=nl

Sociale functie

Met het oog op Pasen 2021 word ook deze keer de hele 40-dagentijd uitvoerig beschreven, zowel op onze homepage als op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/FoundationMarypages/?fref=ts

Toekomst en ontwikkelingen Marypages

Wij hebben 2 nieuwe pagina’s in elf talen toegevoegd, waarbij wij u de mogelijkheid bieden om door ons voor u een kaars te laten aansteken in de grot van Lourdes. U kunt een gebedsintentie met deze kaars verbinden, een gebed voor een naaste of overledene.
Verder worden er regelmatig nieuwe pagina’s aan Marypages toegevoegd in meerdere talen.

Heiligverklaringen in 2020:

Het heiligverklaringsproces van Titus Brandsma zit in de laatste fase. Dat blijkt uit navraag van Katholiek Nieuwsblad bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

Zaligverklaring in 2020:

Paus Franciscus heeft op 10 oktober 2020 de Italiaanse tiener Carlo Acutis zalig verklaard.

Gebeden in een tijd van corona:

Wij bidden u om moed en volharding
om te blijven geloven in het goede.
Geef dat wij ondanks alle negatieve berichten en feiten die ons overspoelen,
toch oog blijven hebben
voor wat hoopgevend en levengevend is.

Help ons vertrouwen
Soms slaat de angst ons om het hart,
door wat er gebeurt in ons persoonlijk leven
en in de grote wereld om ons heen.
Help ons om ons niet te laten overspoelen door onheil,
maar te blijven vertrouwen op u,
de kracht van het goede.