De Heilige Apostel Andreas

Feestdag: 30 november

Andreas was één van de twaalf apostelen van Jezus Christus. De Griekse eigennaam betekent “mannelijk, manhaftig, dapper”.

Andreas was de oudere broer van Simon Petrus. De broers zijn afkomstig uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea, de noordelijke provincie van Palestina. Bethsaïda was een vissersplaats en Andreas en Petrus waren dan ook visser van beroep.
Rond het jaar dertig had Andreas zich aangesloten.

Volgens de overlevering zou hij na Pinksteren het evangelie van Jezus hebben verkondigd in Cappadocië, Pontus, Bithynië, Scythië (Zuid-Rusland), Griekenland en Thracië (= het huidige Bulgarije).

Hij stierf de marteldood aan een andreaskruis avant la lettre in Achaia omstreeks het jaar 60. Zijn relieken werden bewaard in Patras.