Święty Jan Bosko

1815 r. – 1888 r.

Święto: 31 stycznia

Znany także jako: Don Bosco, Giovanni Bosco, Giovanni Melchior Bosco, John Melchoir

Giovanni Melchior Bosko, popularnie zwany: "Don Bosco" był włoskim księdzem. On urodził się w dniu 16-ego sierpnia 1815 r., w Becchi, w Monferrato, w Piemoncie, w P?#322;nocnych Włoszech, niedaleko Turynu. Kiedy on był dzieckiem nieco ponad dwu-letnim, jego ojciec umarł. Mama Małgorzata Bosko i jej trzech synów znaleźli się w trudniejszej niż zwykle sytuacji finansowej i chociaż Jan był jeszcze małym chłopcem, on musiał się przyłączyć do swoich starszych braci i pomagać im w gospodarstwie.

Pomimo serii zdarzeń w jakie miały miejsce w jego młodości, on miał bardzo silne marzenie jako młody chłopiec. Jan nauczył się być przywódcą młodych ludzi, z którymi on dorastał, a wielu z nich bardzo źle się zachowywało. Aby poradzić sobie z nimi, Jan musiał rozwinąć pewne umiejętności. On nauczył się, że przez połączenie zabawy z nauką i modlitwą, można osiągnąć dobre skutki. Tak zainteresował innych swoim ujmującym, zrównoważonym działaniem, że młodzi ludzie chętnie słuchali jego lekcji i chętnie modlili się z Janem Bosko.

Bosko uczęszczał do publicznej szkoły podstawowej w Castelnuovo w wieku 15 lat. On szybko uzupełnił wiedzę z niższych klas i ukończył szkołę z wyr?#380;nieniem w 1835 r. Potem został przyjęty do diecezjalnego seminarium w Chieri. Po sześciu latach nauki, w 1841 r., on został wyświęcony na księdza w Turynie, stał się znany jako Jan Bosko lub “Ojciec Bosko”.

Po zakończeniu posługi jako kapelan w schronisku dla pracujących dziewcząt, Jan otworzył Stowarzyszenie Oratorian p.w. Świętego Franciszka Salezego dla chłopców (O.S.F.S.) "Salezjanie" to księża, którzy uczą oraz opiekują się chłopcami i znajdują się pod szczególną opieką Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych i Świętego Franciszka Salezego. Kilku bogatych i wpływowych patronów ofiarowało pieniądze, umożliwiając Janowi posiadanie dwóch warsztatów dla chłopców: warsztatu szewskiego i krawieckiego. Jego zakon rozszerzył swoją działalność również na inne kraje, aby kontynuować wielkie dzieło opieki i kształcenia młodzieży. Jan założył także zakon Córek Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych.

W 1858 r. Papież Pius IX poprosił Jana Bosko, aby on opisał swoje życie i pracę. Jan Bosko zwlekał z odpowiedzią (pokora czy po prostu brak czasu?), ale potem po bardziej kategorycznym poleceniu, jakie otrzymał w 1867 r. on zaczął pisać „Pamiętniki Stowarzyszenia Oratorian”. Książka prezentuje interesujący wgląd w myśli Jana Bosko i jest podstawą do dalszych studiów. Kości?#322; uznaje życie i pracę tego mężczyzny jako wzór prawości oraz przyjaźni do ludzi i Boga. Bóg był źródłem jego dobra i Jan był głęboko o tym przekonany. Ludzie, którzy spotkali Jana Bosko czuli, że on żył pełnią życia, pełnią jego człowieczeństwa, to był znak szczególnej łaski ze strony Boga. To dlatego on jest nazywany "Świętym Janem Bosko”. Jan Bosko odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Boskiej z Góry Karmel i nosił brązowy Szkaplerz.

Bosko zmarł o świcie w dniu 31-ego stycznia 1888 r., w wieku 73 lat i został pochowany w jego habicie i Szkaplerzu. Czterdzieści tysięcy (Martindale podaje, że 100 000) ludzi odwiedziło jego ciało, gdy było ono wystawione w kościele w Turynie i całe miasto zgromadziło się, aby uczestniczyć w pogrzebie. Mówi się, że ponad 200 000 ludzi modliło się przy jego grobie podczas pogrzebu. Jego dzieło żyje dalej w Zakonie Salezjanów, który on założył. W jego pogrzebie uczestniczyło tysiące ludzi i bardzo szybko po tym, powstało oczekiwanie, aby Jan został kanonizowany. W momencie śmierci Jana Bosko było już 250 domów Stowarzyszenia Salezjanów we wszystkich częściach świata, opiekujących się 130 000 dziećmi i które opuszczało rocznie 18 000 absolwentów.

Wiele lat p?#378;niej, jego grób został otwarty, jego ciało i habit, w którym został pochowany uległy rozpadowi, pozostał tylko proch, ale brązowy Szkaplerz, który on nosił, zachował się doskonale.

Jan Bosko został beatyfikowany w dniu 24-ego lipca 1907 r. przez Papieża Piusa X i kanonizowany w dniu 2-ego czerwca 1929 r. przez Papieża Piusa XI.

Patron: uczniów, chłopców, wydawców, młodzieży z Meksyku, robotników, dzieci w wieku szkolnym, studentów, młodych ludzi.

Modlitwa do Jana (Don) Bosko

Święty Janie Bosko, ty zaopiekowałeś się dziećmi, o których nikt się nie troszczył pomimo, że naraziło cię to na śmieszność i zniewagi. Pom?#380; nam, mniej troszczyć się o śmiech świata i bardziej troszczyć się o radość Pana Boga.
Amen.