Matka Boża Tarnopolska

Pani nasza Tarnopolska, módl się za nami


Tarnopol (obecna nazwa: Тернопіль, Ternopil) – jest to miasto założone w 1540 przez hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego. Położone nad rzeką Seret.

W latach 1749-1779 w Tarnopolu został wybudowany kościół pod wezwaniem Św. Wincentego z Ferrary. Fundatorem kościoła był hetman wielki koronny Józef Potocki. Kościołem opiekowali się Ojcowie Dominikanie.

Od roku 1879 kościół Dominikanów był kościołem parafialnym dla mieszkańców Tarnopola.

Obraz Matki Bożej Tarnopolskiej został namalowany w połowie XVIII wieku dla kościoła Św. Wincentego z Ferrary w Tarnopolu.

Od roku 1838 przed obrazem Matki Bożej Tarnopolskiej odprawiano pierwsze w Polsce nabożeństwa majowe. Obraz był wtedy umieszczany w ołtarzu głównym.

W dniu 29 września 1930 roku papież Pius XI udzielił odpustu 300 dniowego za każde odmówienie wezwania: "Pani Nasza Tarnopolska, módl się za nami!"

Obecnie obraz Matki Bożej Tarnopolskiej znajduje się w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu, w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kościół Św. Wincentego z Ferrary znajduje się teraz na terenie Ukrainy i został zamieniony na sobór (katedrę) grecko-katolicką pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Przeczystej Bogurodzicy.
 

 Kościół Dominikanów w Tarnopolu- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 


Visitors: