Matka Boska Brzemienna
z Matemblewa

Przekaz mówi, że pewien mieszkaniec Matarni wyruszył do Gdańska po pomoc dla swojej żony, która spodziewała się dziecka. Była sroga zima, szalała zamieć, ów mężczyzna musiał przebyć pieszo do miasta Gdańska odległego o 10 kilometrów. W połowie drogi stracił siły i nie mógł już dalej iść. Zaczął gorliwie się modlić. W pewnym momencie ujrzał postać Pięknej Brzemiennej Pani, owianej białym światłem. Piękna Pani poleciła mu, aby wracał do domu, gdyż jego żona ma się dobrze i już przyszedł na świat jego syn. Gdy wrócił do domu, okazało się, że jest tak jak mówiła Piękna Pani.

Kilka dni później ów mężczyzna opowiedział o całym zdarzeniu cystersom znajdującym się w Opactwie w Oliwie. Oni uwierzyli mu i postanowili uczcić to wydarzenie przez wystawienie kapliczki w tym miejscu objawienia.

Dziś na miejscu objawienia znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewa.

 

Modlitwa do Matki Boskiej z Matemblewa

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu, naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
Jak dzieci do matki przychodzimy do Ciebie,
Korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc, Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez Ciebie wybranym,
Tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich
Z chorób duszy i ciała,
Tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.
Matko Matemblewska!
Bądź siłą naszych matek oczekujących potomstwa,
By nie lękały się trudów macierzyństwa.
Weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do Swego Syna,
Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

  

Informacja dla Odwiedzających Sanktuarium

Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewo

 

Adres:

ul. Matemblewska 9, 80-294 Gdańsk, Polska

Telefon:

(48-58) 347-79-07

Fax:

(48-58) 348-03-69

Strona internetowa

 www.matemblewo.pl

 

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 

 


Visitors: