Cudowny Obraz
Matki Boskiej Kalwaryjskiej

Obraz został koronowany 15 sierpnia 1887 r.

Matko Boska Kalwaryjska módl się za nami.


Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej płakał krwawymi łzami 3 maja 1641 r. i w cudowny sposób został przeniesiony do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej znajdował się początkowo na dworze należącym do Stanisława z Brzezia Paszkowskiego. Modlitwy przed tym obrazem odbywały się wcześnie rano i po zmierzchu. Modlono się codziennie, co było charakterystyczne dla dworów szlacheckich w Polsce.

Warto przypomnieć, że chrześcijaństwo w Polsce zostało przyjęte najpierw przez władcę Mieszka (966 r.), a następnie przez osoby z jego otoczenia, możnowładców: szlachtę i hrabiów. Za przykładem osób najbardziej wykształconych w ówczesnych czasach, chrześcijaństwo było przyjmowane następnie przez lud polski.

Każdego dnia pobożna rodzina Paszkowskich i ich służba, modlili się przez pięknym obrazem Matki Boskiej. W piątek, 3 maja 1641 r. obraz Matki Boskiej zapłakał krwawymi łzami. Ksiądz, który przybył, uznał, że jest to działanie Boga i nalegał, aby pan Paszkowski przeniósł obraz do kościoła w Marcyporębie.

W sobotę 4 maja przybywało wiele osób pragnących ujrzeć na własne oczy, łzy Matki Bożej. To spowodowało, że pan Paszkowski zdecydował się odnieść obraz do kościoła dopiero dnia następnego, tj. w niedzielę.

Po spowiedzi, wyruszył w drogę pragnąc zanieść obraz do Marcyporęby. W tym momencie jednak jakaś niewidzialna ręka prowadziła go w innym kierunku. Wędrował długo z tym obrazem, aż w końcu dotarł do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Jednak początkowo zakonnicy nie otrzymali pozwolenia, aby umieścić obraz w kościele. Dopiero 4 października 1658 r. biskup krakowski Mikołaj Oborski zezwolił na przeniesienie obrazu do kościoła.

Wkrótce potem możnowładca Michał Zebrzydowski wybudował kaplicę dla tego cudownego obrazu, w której znajduje się on do dnia dzisiejszego.

Koronacja obrazu miała miejsce 15 sierpnia 1887 r. Zgodę na koronację obrazu wydał papież Leon XIII.

Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej był czczony również przez papieża Jana Pawła II, który urodził się w pobliskich Wadowicach i często modlił się przed cudownym Obrazem w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 


 

 


 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 

 

 

Visitors: