A Szűzanya jelenései a
lengyelországi Gietrzwald-ban

  

1877-ben Szűz Mária megjelenik a lengyelországi Gietrzwałd-ban.

 

Ünnepe: szeptember 8.

Gietrzwald kis falucska Lengyelország északkeleti részén, az ermland-mazúriai régióban. Olsztyn városától 20 km-re. A jelenések időpontjában Lengyelország területét három ország tartotta megszállva: Oroszország, Poroszország és Ausztria. Az ermland-mazúriai régióban a lengyelek számára kötelezővé tették a német nyelv használatát. 1877-ben e helyen megjelent a Szűzanya 13 éves Justyna Szafryńska-nak, és a 12 éves Barbara Samulowska-nak.  Megtérésre és bűnbánatra szólított fel.  A Szűzanya üzenete  igen nagyjelentőségű volt a szenvedő lakosság számára, mivel bár Lengyelország az akkori Európában hivatalosan megszűnt létezni, Mária üzenetét teljes mértékben lengyel nyelven közölte.

Az első jelenés 1877. június 27-én

Az első  jelenés 1877. június 27-én, egy szerdai napon történt. Justyna Szafryńska édesanyjával a templomból érkezett haza, ahol jó eredménnyel zárta le az elsőáldozásra való felkészítés alkalmával kötelező vizsgákat.  Így első szentáldozáshoz járulhatott.  Este volt, s a templom harangja az esti Úrangyalára harangozott. Justyna látta a Szűzanyát, bal karján a  gyermek Jézussal, aki sárga-fehér köpenyt viselt. Egy idő után mindketten a mennybe emelkedtek.

A második jelenés -1877. június 28.

Ezúttal mindkét kislány, Justyna Szafryńska, és Barbara  Samulowska  is látta a “gyönyörű Hölgyet”, aki a templom mellett álló  juharfa felett jelent meg.  Egy trónon ült a gyermek Jézussal, a trónt angyalok vették körül. A kis Jézus sugárzó gömböt tartott kezében, melyen kis kereszt volt.  A Szűzanyát angyalok koronázták meg.

Harmadik jelenés - 1877. június 30. , szombat

Justyna megkérdezte:  “Mint kíván tőlünk, szent Anyám?”  Mária így válaszolt: “Azt kívánom, hogy mindennap imádkozzátok a rózsafüzért.”

Negyedik jelenés -1877. július 1.  vasárnap

Ezen a napon járultak a gietrzwart-i gyermekek első szentáldozásukhoz.  Justyna a rózsafüzér imádkozása alatt megkérdezte: “Ki Ön?” A  Szűzanya így válaszolt: “Én vagyok a Legszentebb szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária!”

Ötödik jelenés - 1877. július 3.

A kislányok megkérdezték a Szűzanyát:  “Meg fognak-e itt gyógyulni a betegek?” Ő így válaszolt: “Az itt bekövetkező  csoda után meg fognak gyógyulni a betegek.”  Egy kis idő múlva hozzáfűzte:  “Mondjátok meg a betegeknek, hogy  imádkozzák a rózsafüzért.”

 Hatodik jelenés - 1877. július 28.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent az, ha valaki hamisan esküszik, Mária így válaszolt:  “Az  ilyen személy nem érdemli meg, hogy a mennyországba jusson. A gonosz lélek vezette félre, hogy így tegyen.”

Hetedik jelenés-1877. augsztus 1.

Barbara megkérdezte: “Lesznek hamarosan megint lelkipásztorok a plébániákon?” A Szűzanya így válaszolt: “Ha az emberek buzgón fognak imádkozni, megszűnik az egyházüldözés,  s a plébániákon megint lesznek papok.”

Nyolcadik jelenés -1877. szeptember 8.

A nyolcadik jelenés alkalmával, 1877. szeptember 8-án,  este hét óra után néhány perccel a Szűzanya megáldotta forrást, majd így szólt: “Most már vehetnek a betegek ebből a vízből, hogy meggyógyuljanak.”

Az utolsó jelenés - 1877. szeptember 16 .

Délután körülbelül  5 órakor a Szűzanya a kis kápolnában először megáldotta magát, majd mindenkit, aki azt kérte. Végezetül így szólt:

”Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért!”

A jelenések után:

1967. szeptember 10-én Lengyelország prímása, Stefan Wyszyński kardinális megáldotta a Szent Szűzről készült festményt.

1970. február 2-án, VI.Pál pápa Gietrzwald  templomát basilica minor rangra emelte.

A Szűzanya ezen jelenéseit a Szentszék 1977-ben teljes mértékben hitelesnek ismerte el.

 

A Gietrzwald-i kegyhely hivatalos weboldala:
http://www.Gietrzwald.3c.pl/

Szentmisék a következő weboldalon kérhetőek:
http://www.gietrzwald.3c.pl/CMS/o_sanktuarium/EN_intencje.html

 

 

1879-ben a Szűzanya ismét megjelent, ezúttal az írországi Knock-ban.

 

-- A Marypages Alapítvány --
 

Az alapítvány célja: a Marypages internetes weboldal fenn- és karbantartása, rendszeres frissítése, a római katolikus hit megismertetése céljából, különös hangsúlyt helyezve Szűz Mária tiszteletére. Az ezen tevékenységek után fennmaradó összeget római katolikus alapokon álló jótékonycélú szervezeteknek juttatjuk el. A flevolandi kereskedelmi kamaránál az alábbi jegyzékszámon bejegyezve:  39100629 

Támogató:
Minimum évi 20,-- € összegért Ön az Alapítvány hivatalos támogatója lehet.

Ezáltal jogosult: 
● valamint küldünk Önnek egy Csodás Érmet, részletes tájékoztatóval együtt.

Minimum 50,-- € összegű támogatás esetén ezen felül Ön egy gyönyörű lourdes-i rózsafűzért is kap ajándékba.

Az Ön anyagi támogatása elengedhetetlen a Marypages fennmaradásához. Amennyiben támogatni kíván minket, ezt az alanti “online átutalás” gombra kattintva megteheti.

ONLINE DONATION

 

 

 

Látogatók: