Oświadczenie Jego Ekscelencji
BISKUPA JózEFA MARII PUNT
BISKUPA HAARLEMU, W HOLANDII  
H. Exc. Bishop Joseph Maria PuntH. Exc. Bishop Henrik Bomers

Haarlem, 31 maja 2002 r.

W Odpowiedzi na Zapytania Dotyczące Objawień Pani Wszystkich Narodów.

Jako  Biskup Haarlemu/w Amsterdamie, Ja zostałem poproszony o zajęcie stanowiska odnośnie autentyczności objawień Najświętszej Maryi jako Pani Wszystkich Narodów; objawień, które miały miejsce w Amsterdamie w latach: 1945 - 1959. Wielu członków kościoła i biskupów kładło nacisk na pilną potrzebę wyjaśnienia tej kwestii. Ja także osobiście byłem świadomy, że rozwój tego nabożeństwa, który jest kontynuowany już od  ponad 50 lat, woła o to...

Jak wiadomo, mój poprzednik, Msgr. H. Bomers i ja osobiście daliśmy poprzednio (w 1996 r.)  pozwolenie dla publicznego oddawania czci. Odnośnie ponadnaturalnego charakteru objawień i treści zawartych w objawieniach, my nie wypowiedzieliśmy własnej opinii, ale ogłosiliśmy, że: “każdy ma prawo do własnego sądu, zgodnego z jej lub jego sumieniem.” Mając już poprzednio ogólnie pozytywny stosunek odnośnie autentyczności, my zdecydowaliśmy się zaczekać na dalszy rozwój i “rozpoznać ducha” dalej (zob. 1 List do Tesaloniczan 5:19-21).

W okresie następnych sześciu lat, ja obserwowałem, że to nabożeństwo znalazło swoje miejsce w duchowym życiu milionów ludzi na całym świecie i posiada wsparcie wielu biskupów. Zgłaszano mi też wiele przypadków nawróceń, rekoncyliacji, jak również uzdrowień i szczególnej ochrony. W pełnym uznaniu odpowiedzialności Ojca Świętego,  to jest początkowo zadanie lokalnego biskupa, aby wypowiedzieć się zgodnie z sumieniem odnośnie autentyczności prywatnych objawień, które mają lub miały miejsce w jego diecezji.

W związku z powyższym, ja zapytałem się jeszcze raz teologów i psychologów odnośnie poprzednich badań i pytań i zarzutów wynikających z nich. Ich zalecenia mówią, że nie ma teologicznych ani psychologicznych przeszkód dla ogłoszenia autentyczności ponadnaturalnego pochodzenia tych objawień. Ja także poprosiłem o wyrażenie opinii wielu braci biskupów odnośnie owoców i rozwoju nabożeństwa, które oni doświadczyli w ich własnych diecezjach w związku z gorliwym nabożeństwem do Maryi Najświętszej jako Pani Wszystkich Narodów. W świetle i zaletach tych rekomendacji, świadectw i rozwoju, po rozważeniu wszystkiego w modlitwie i teologicznej refleksji, ja doszedłem do wniosku, że objawienia Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie są ponadnaturalnego pochodzenia.

Naturalnie, wpływ czynnika ludzkiego nadal istnieje. Autentyczność wizerunków i wizji jest zawsze przekazywana nam, używając słów Józefa Kardynała Ratzingera, Prefekta Kongregacji do Spraw Doktryny i Wiary: “poprzez filtr naszych zmysłów, które wykonują pracę tłumaczenia...” i “są czynnikiem mającym wpływ na możliwości i ograniczenia otrzymującej go osoby” (Kardynał Ratzinger, Theological Commentary in Preparation for the Release of the Third Part of the Secret of Fatima, L’Osservatore Romano, June 28, 2000).

Nie tak jak Pismo Święte, objawienia prywatne nie są nigdy wiążące odnośnie sumienia wiernego. One są pomocą w zrozumieniu znaków czasu i pomocą w życiu bardziej pełniej Ewangelią (zob. Łuk. 12:56, Catechism of the Catholic Church, n. 67). A znaki naszego czasu są dramatyczne. Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów może pomóc nam, w moim szczerym przekonaniu, w prowadzeniu nas prawidłową ścieżką w czasie obecnego poważnego dramatu naszego czasu, ścieżką do nowego i specjalnego wylewu Duch Świętego, Który sam może wyleczyć wielkie rany naszych czasów.

Obserwując dalszy rozwój tego nabożeństwa i dochodząc do jeszcze głębszego wglądu w jego znaczenie, ja powołałem komisję, której zadaniem będzie kontynuowanie dokumentacji wszystkich inicjatyw, doświadczeń i świadectw pochodzących z nabożeństwa w celu zapewnienia i zabezpieczenia prawidłowego duchowego i teologicznego rozwoju nabożeństwa.

Mam nadzieję, że to dostarczyło wystarczającej informacji i wyjaśnień.

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 

 


 

Visitors: