Papież Benedykt XVI

Ur. 1927 r. 


 

Józef Alois Ratzinger urodził się 16-ego kwietnia 1927 r., w Wielką Sobotę, w Marktl am Inn, w regionie Altötting w Bawarii, w Niemczech. On był synem Józefa Ratzingera,  oficera policji i Marii Peintner. Jego ojciec był przeciwny ruchom nazistowskim. Jego rodzina zawsze była pobożna, katolicka. W 1939 r., w wieku 12 lat, on wstąpił do niższego seminarium w Traunstein, to był jego pierwszy krok w kierunku kapłaństwa. 

On, w wieku czternastu lat,  wstąpił i służył w Hitlerjugend - organizacji nazistowskiej młodzieży. To było obowiązkowe członkostwo dla wszystkich, niemieckich uczniów szkół średnich w okresie (1939 r.-1945 r.). Józef Ratzinger zdezerterował z armii w 1944 r., okazując swoją pogardę dla nazizmu. W 1945 r., on ponownie wstąpił do seminarium. On studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie w Monachium i we Freising od 1946 r. do 1951 r. W dniu 29-ego czerwca 1951 r., on został wyświęcony na księdza przez Kardynała Faulhaber z Monachium, w Katedrze we Freising.

Józef Ratzinger poświęcał dużo czasu pracując jako profesor teologii na uniwersytetach w Niemczech. On został Arcybiskupem Monachium i Freising w dniu 24-ego Marca 1977 r. i został podniesiony do godności kardynalskiej przez Papieża Pawła VI, w dniu 27-ego czerwca 1977 r. W 1981 r., Ratzinger został Prefektem Kongregacji do spraw Doktryny Wiary; organizacji, która do 1965 r. nosiła nazwę Świętego Biura Inkwizycji, czyniąc Go Wielkim Inkwizytorem.

On zrezygnował z archidiecezji w Monachium, na początku 1982 r.; będąc już księdzem Kardynałem, został podniesiony do godności Biskupa Kardynała Velletri-Segni w 1993 r. On został zastępcą dziekana Kolegium Kardynałów w 1998 r. i dziekanem w 2002 r. W dniu 19-ego kwietnia 2005 r. Kardynał Ratzinger został wybrany na następcę Papieża Jana Pawła II, w drugim dniu papieskiego konklawe, po czterech tajnych głosowaniach. Kardynał Ratzinger miał nadzieję odejść spokojnie na emeryturę i powiedział, że "W pewnym momencie, modliłem się do Boga „proszę nie rób mi tego”...Widocznie, tym razem Bóg mnie nie wysłuchał."

Z balkonu, pierwsze słowa Benedykta do zgromadzonych wiernych, przed tradycyjnym błogosławieństwem Urbi et Orbi, były:

  • Drodzy bracia i siostry, po wielkim Papieżu Janie Pawle II, Kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej. Fakt, że Pan wie jak pracować i działać, używając nawet nieodpowiednich narzędzi, dodaje mi otuchy i ponad wszystko, ja zawierzam się waszym modlitwom. W radości Podniesienia Pana, idźmy naprzód, pewni Jego niezawodnej pomocy. Pan pomoże nam i Maryja Najświętsza- jego Najświętsza Matka, będzie po naszej stronie.Dziękuję.

Wybór imienia Benedykt (po łacinie "błogosławiony") jest znaczące. Benedykt XVI użył jego po raz pierwszy podczas Audiencji Generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie, w dniu 27-ego kwietnia 2005 r., aby wyjaśnić światu dlaczego On wybrał to imię:

  • Wypełniony uczuciami lęku i wdzięczności, ja chciałbym powiedzieć dlaczego wybrałem imię Benedykt. Po pierwsze, ja pamiętam Papieża Benedykta XV, odważnego  proroka pokoju,  który prowadził Kościół poprzez burzliwe czasy wojny. W Jego śladach umieszczam moje kapłaństwo w służbie pojednania i harmonii pomiędzy ludźmi. Dodatkowo, ja przywołuję Świętego Benedykta z Norcia, współpatrona Europy, którego życie wskazuje na chrześcijańskie korzenie Europy. Ja proszę Go, aby pomagał nam wszystkim, aby Jezus Chrystus był zawsze na głównym miejscu w naszym chrześcijańskim życiu: Niech Chrystus zawsze zajmuje pierwsze miejsce w naszych myślach i działaniach!

 

Światowe agencje informacyjne przekazały wczoraj, w dniu Święta Matki Bożej z Lourdes 11 lutego 2013, wiadomość o rezygnacji Papieża Benedykta XVI z pełnionej funkcji.
Do czasu wyboru nowego Papieża,  obowiązki kierowania Kościołem Katolickim przejmie Kardynał Tarcisio Bertone, obecny Sekretarz Stanu.
Papież Benedykt XVI został wybrany na konklawe w dniu 19 kwietnia 2005 r., po śmierci Bł. Jana Pawła II, Papieża. Jego posługa jako Papieża zakończy się w dniu 28 lutego, o godzinie 20-tej.

 

 

Modlitwa za Papieża Benedykta XVI

 

Proszę módl się za Papieża Benedykta XVI, aby był wielkim przewodnikiem i wypełniał wolę Boga. 
Proszę Panie, daj Papieżowi Benedyktowi  XVI mądrość, prowadzenie i miłość, tak aby On mógł być dobrym pasterzem dla Jego ludzi. Niech Duch Święty da Mu troskę i mądre serce. Daj Mu odwagę, aby zawsze podejmował prawidłowe decyzje. Pomóż Mu kierować Kościołem Rzymsko- Katolickim w prawidłowym kierunku. My prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,  który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jeden Bóg na zawsze. 
Amen.
 

 

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes. W różańcu jest trochę wody ze źródła w Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 

 


Visitors: